Press "Enter" to skip to content

Ne prizivajte Allahovo prokletstvo na sebe čupanjem obrva

Što ti je insan !!!
Allah je insana stvorio u najljepšem obliku.
Nakon toga, žena, nažalost i neki muškarci, počupaju obrve, a potom sebi nacrtaju obrve onakve kakve oni žele.
Čupanje obrva strogo je zabranjeno u islamu. Počinioc toga je proklet.
Ne prizivajte Allahovo prokletstvo na sebe čupanjem obrva !
Ne dopusti da zbog ‘par dlačica’ upadaš u ovu veliku prijetnju piše Elvedin Pezić.

Što se tiče dokaza o zabrani čupanja obrva u sunnetu oni su sljedeći: Predaja koju bilježi Muslim u svom Sahihu te Tirmizi, Ebu Davud i Ahmed od Abdullaha b. Mesuda radijjallahu anhu da je rekao: Allah je prokleo one koje tetoviraju i one koje se tetoviraju, one koju čupaju obrve i one kojima se čupaju obrve, i one koje razdvajaju zube kako bi se uljepšale, one koje mijenjaju Allahova stvorenja. To je doprlo do jedne žene iz plemena Benu Esed po imenu Ummu Jakub, a učila je Kur’an, pa mu je došla i rekla: Kakva je to priča što je doprla do mene da si ti prokleo one koje tetoviraju i one koje se tetoviraju, one koju čupaju obrve i one kojima se čupaju obrve, i one koje razdvajaju zube kako bi se uljepšale, one koje mijenjaju Allahova stvorenja. Pa je Abdullah rekao: Zašto da ne proklinjem one koje je prokleo Allahov Poslanik salallahu te’ala alejhi ve selem.

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *