Nećemo se maknut ispred Gospodara dok ne budemo pitani za pet stvari

Nijedan čovjek se na Sudnjem danu neće maknuti ispred svoga Gospodara dok ne bude upitan za pet stvari:

  • Za svoj životni vijek – u šta ga je potrošio
  • Za mladost – u čemu ju je proveo
  • Za imetak – kako ga je stekao
  • Za imetak – u šta ga je trošio
  • Koliko je postupao po onome što je naučio i saznao

Izvor: Sujutijeva zbirka hadisa (Sahih i Hasen)

Obrada: www.putem-islama.com

Portal Svjetlo Dunjaluka

Iznesite svoje mišljenje

Komentara