Nepoznata ptica mu ušla u kabur i nije izašla iz njega, a zatim se čuo sljedeći ajet…

Ibn Abbas:

„Ibn Abbas je umro u Taifu, i ptica, poput koje nijedna nije viđena ranije, je bila viđena na njegovoj dženazi. Ptica je ušla u kabur  gdje je ibn Abbas trebao biti ukopan, pa smo mi gledali i čekali da vidimo hoće li izaći ali ona nije izašla. Kada smo njegovo tijelo stavili u kabur čuli smo ajet: „A ti, o dušo smirena, vrati se Gospodaru svome zadovoljna, a i On tobom zadovoljan, (Al-Fedžr, 27,28) kako se uči sa kraja kabura ali nismo mogli otkriti ko ga je učio.“

(Hakim, al-Mustedrek, 3/543)

Portal Svjetlo Dunjaluka

Iznesite svoje mišljenje

Komentara