Press "Enter" to skip to content

NIKAKO NE PROPUSTITE: Ovu kratku dovu učite u zadnjoj trećini Ramazana

Devetnaesti džuz nas uči jednoj dovi. Dovu koju će uputiti nevjernici kada ugledaju meleke.

Neka nam posljednja trećina ramazan bude prilika da što više učimo ovu dovu: “Allahu naš, sačuvaj nas od džehennemske vatre“. Trebamo što više Allaha dž.š. moliti dok imamo prilike i šanse. Da ne bismo došli u situaciji kada ćemo se kajati zato što nismo vrijeme ramazana i njegov beret iskoristili da zaslužimo kod Allaha dž.š. njegov bereket i spas od džehennema i džehennemske vatre – ističe ef. Muminović.
U ovom džuzu se spominje pitnaje zašto Kur’an nije objavljen i cjelosti pa tako na a prvoj stranici ovog džuza, a u 32 ajetu sure El Furkan Uzvišeni Allah kaže da oni koji ne vjeruju govorili da je trebalo da Kur’an bude objavljen u cjelosti.

Interesantno je da su oni koji poriču istinu uvijek dolazili sa nekim zahtjevima, željama što nije ovako ili onako. A, Allah dž.š. sveznajući i mudri kaže da ga objaljuju ajet po ajet, kako bi srce njegovo napunili – pojašnjava nam ef. Muminović.
Nakon sure El Furkan, dolazi sura Eš Šuara koja donsoi kazivanja o Božijim poslanicima i njihovim narodima, koji su bili prije Muhammeda a.s.

Sve ovo sure su objavljenje u jednom teškom periodu za poslanika Muhammeda a.s. i periodu u kojem on poziva svoje mekelije. U ovoj suri Eš Šuara, pjesnici, donosi kazivanja o Musa a.s., Nuhu a.s. o Hudu a.s. Salihu a.s., koji su prolazili kroz iste ove situacije kroz koje je prolazio Muhammed a.s. Kur’an nije objavljen samo Muhammedu a.s. nego ga je Muhammed a.s. dostavio i meni i tebi. Kur’an je knjiga koja je učvrstivala i smirivala naša srce – govori nam ef. Muminović.
Nemojmo sebi dozvoli da samo proučimo hatmu u ramazanu i pojedina sura. Čitajmo poruke Kur’ana i uzimajmo iz njih pouke jer su one tu dasmiraj donesu i mom i tvom srcu – dodaje ef. Muminović.

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *