O iftaru u oblačnom danu

Buhari i Ebu Davud su zabilježili od Esme ibn Ebu Bekr, radijallahu anhuma, da je rekla: “Jednom, za vrijeme života Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, u oblačnom danu mi smo se iftarili, a nakon toga je izašlo sunce.” Hišam bi upitan: da li im je bilo naređeno da naposte taj dan? On reče: Napaštanje je bilo neminovno!”

U Muvettau Imama Malika je zabilježeno od Halida ibn Eslema, radijallahu anhu, da se Omer, radijallahu anhu, omrsio u jednom oblačnome danu u toku ramazana, smatrajući da je nastupila večer i da je sunce zašlo. Nakon toga došao mu je neki čovjek i rekao: O emire pravovjernih, sunce je (ponovo) izašlo. Omer reče: Napostiti je lahko! Bili smo procijenili!

Iz knjige: Ramazan u svijetlu tefsira, hadisa i fikha | Zehrudin Junuzović

Priprema i obrada: Svjetlo Dunjaluka Portal

Portal Svjetlo Dunjaluka

Iznesite svoje mišljenje

Komentara