O IZLASKU MELEKA PRED VJEROVJESNIKE I NJIHOVE NARODE NAKON PRELASKA SIRATA I PROPASTI NJIHOVIH NEPRIJATELJA

Ibn Mubarek bilježi od h. Abdullaha b. Selama da je · rekao: “Kada bude Kijametski dan, Allah će okupiti vjerovjesnike, sve jednog po jednog, i svaki narod ponaosob. Zadnji će doći Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, i njegov narod. Postavit će se most preko Džehennema i glasnik će povikati: ‘Gdje je Ahmed i njegov ummet?’ Ustat će Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, i njegov ummet, i dobri i loši, pa će ga slijediti. Kada budu na Siratu, Allah će zaslijepiti njegove neprijatelje pa će padati i lijevo i desno u Džehennem, a Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, proći će, i dobri iz njegovog ummeta. Meleki će ih dočekati i pokazati im put do Dženneta, govoreći im da idu lijevo ili da idu desno. Tako će im kazivati sve dok Poslanik, s.a.v.s., ne dođe do svoga Gospodara, i bit će mu postavljena stolica s druge strane. Potom će biti prozivani jedan po jedan vjerovjesnik i jedan po jedan narod. Zadnji će biti prozvan Nuh, a.s., da se Allah smiluje Nuhu.” 94

94 Vjerodostojna predaja, Ibn Mubarek u Zevaiduz-zuhdu, 387.

Autor: Imam Muhammed ibn Ahmed El-Kurtubi ; Iz Knjige: Podsjetnik na stanja umrlih i ahiretska dešavanja 2

Obrada: Putem Islama

Portal Svjetlo Dunjaluka

Iznesite svoje mišljenje

Komentara