O ONIMA KOJI ĆE ODBITI NA SUDNJEM DANU DA UĐU U DŽENNET

Ebu-Hurejre, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve selleme, rekao: “Svi moji sljedbenici će ući u Džennet, osim onih koji ne htjednu.” Neko reče: “A ko će odbiti da uđe u Džennet, Allahov Poslaniče?” “Ko mi se bude pokoravao, taj će ući u Džennet, a ko mi se suprotstavi, odbit će!”, odgovori   on.

(Buhari)

Portal Svjetlo Dunjaluka

Iznesite svoje mišljenje

Komentara