O vjernici, ne govorite ” Raina”!

Rekao je Uzvišeni Allah: «O vjernici, ne služite se riječima: ‘Ra’ina’, nego recite: ‘Unzurna’ i slušajte! A nevjernike bolna patnja čeka.» (El-Bekare, 104. ajet)
Ovo je poziv Allaha Uzvišenoga upućen Njegovim robovima mu’minima. Dozvao ih je nazivom imana (vjerovanja), jer je vjernik živ zbog svoga vjerovanja, čuje i razumije i u stanju je da uradi ili ostavi, što nije slučaj sa nevjernikom koji niti čuje, niti razumije, ne radi ako mu se naredi, niti se ostavi ako mu bude zabranjeno. Znaj, čitaoče ovog poziva, kada Uzvišeni Allah doziva svoje robove mu’mine, On ih doziva kako bi im naredio ono u čemu je njihova sreća i potpunost, ili kako bi im zabranio ono u čemu je njihova nesreća i manjkavost, ili kako bi ih obradovao ili upozorio, ili kako bi ih podučio onome što će im koristiti. Poslušajmo Abdullaha ibn Mes’uda, radijallahu anhu, kada mu je rekao neki čovjek: «Ostavi mi nešto u zavjet, o Ebu Abdillah!» – Pa mu je rekao: «Kada čuješ Allaha da kaže: «O vjernici» dobro ih poslušaj, jer je to zaista dobro koje se naređuje, ili zlo koje se zabranjuje.»
Uzvišeni Allah je dozvao svoje robove mu’mine u ovom ajetu kako bi im zabranio riječ: Ra’ina, i uputio ih na riječ: Unzurna, a to iz razloga što su munafici (licemjeri) od židova govorili Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem: «Ra’ina», a ona u njihovom hebrejskom jeziku označava ismijavanje i ruganje, te su se na taj način ismijavali s Poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem, i rugali mu se, a ismijavanje i ruganje Poslaniku je kufr (nevjerstvo), pa je Uzvišeni Allah zabranio vjernicima da govore Poslaniku kada sjednu kod njega učiti Knjigu i mudrost (sunnet): «Ra’ina», nego neka kažu umjesto nje: «Unzurna», koja u arapskom jeziku znači: «Pričekaj nas i nemoj nas ubrzavati kako bismo zapamtili i razumjeli to što nam govoriš.»
Također im je naredio pažnju i slušanje prilikom preuzimanja znanja i spoznaje, te lijepo ponašanje u tome. Obavijestio ih je da nevjernike, one koji se ismijavaju Allahovom Poslaniku i rugaju mu se, od židova i drugih, čeka bolna patnja, tj. koja će nanositi žestoke boli, a koja će ih ponekad snalaziti još i na ovome svijetu, prije ahireta.
U ovom plemenitom ajetu nalazimo obaveznost lijepog ophođenja prema Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, te zabranu njegovog vrijeđanja riječju ili djelom. Ovo u slučaju da je to bilo nesvjesno, iz neznanja, ali ako je to svjesno znajući da neka riječ ili pokret u kojima je loše ophođenje prema Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, tada je to očito nevjerstvo, utječemo se Allahu od toga.
Kao što je loše ophođenje prema Allahovom Poslaniku zabranjeno, a koje ponekad bude i nevjerstvo ako je namjerno i ciljano, isto tako je loše ophođenje prema odgajatelju, učitelju, upućivaču i zapovjedniku zabranjeno također. Isto tako, sramoćenje vjernika, njegovo ponižavanje, ismijavanje i izrugivanje, su haram, a počinioc tog grijeha je od najvećih grješnika ako se ne pokaje od tih dijela, pa proučimo riječi Allaha Uzvišenoga: «O vjernici, neka se muškarci jedni drugima ne rugaju, možda su oni bolji od njih, a ni žene drugim ženama, možda su one bolje od njih. I ne kudite jedni druge i ne zovite jedni druge ružnim nadimcima! O, kako je ružno da se vjernici spominju podrugljivim nadimcima! A oni koji se ne pokaju – sami sebi čine nepravdu.»  (El-Hudžurat: 11.)
Zato se pripazimo lošeg ponašanja prema Allahu i Njegovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, pa kada se spomene Allah Uzvišeni, ili se uči Njegova knjiga, obaveza nam je da poslušamo i budemo bogobojazni, a ne da podižemo naše glasove ili da se smijemo, a kada bude spomenut Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ili njegov hadis, obaveza nam je da poslušamo i da se na nama primijeti njegovo veličanje i poštivanje, ljubav prema njemu i uvažavanje, a sve je to plod ovog božanskog poziva kojim nam je Uzvišeni Allah ukazao čast da ga naučimo i razumijemo njegovo značenje, pa ga uberimo i okoristimo se njime, i budimo zahvalni Allahu Uzvišenome na njemu, a On je dostojan hvale i pohvale.
I neka je selam svim poslanicima, i hvala Allahu, Gospodaru svjetova!

Izvor: pokajanje.com

Portal Svjetlo Dunjaluka

Iznesite svoje mišljenje

Komentara