Press "Enter" to skip to content

Očeva i majčina kuća😍😍 To je jedina kuća u koju možeš bez poziva

To je jedina kuća u koju možeš bez poziva ući deset puta dnevno.
Jedina kuća kod koje možeš staviti ključ u vrata i ući direktno.
Kuća u kojoj oči ljubavi gledaju u vrata sve dok te ne vide.
Kuća koja te podsjeća na tvoj spokoj i tvoju sreću za vrijeme tvog djetinjstva.
Kuća u kojoj je tvoj boravak u njoj i gledanje u tvoju majku i tvog oca ono što pripada dobročinstvu i računa ti se kao sadaka a tvoj razgovor sa njima kako bi ih obveselio je sevab.
Kuća u koju ako ne odeš srce njenih vlasnika se zgrči a ako ih uznemiravaš srdiš Allaha.
Kuća u kojoj su dvije svijeće koje su sagorjele kako bi tebi osvijetlile ovaj svijet a tvoj život bio ispunjen srećom i radošću.
Kuća u kojoj je sofra s hranom posebna za tebe gdje nema nimalo pretvaranja.
Kuća u kojoj su oni čija se srca slome i stijesne onda kada dođe vrijeme hrane a ti ne jedeš.
Kuća u kojoj sve što ima smijeha i sreće žrtvuje se tebi.
Spoznajte vrijednost tih kuća prije nego vrijeme prođe.

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *