Press "Enter" to skip to content

ODLIČNE VIJESTI: Građanima BiH bit će podijeljeni milioni maraka, evo i kome

U budžetu FBiH je za tu namjenu na raspolaganju 64,5 miliona KM, a, prema riječima resornog ministra Adnana Delića, isplate će početi onog trenutka kad budu napravljene konačne liste.

Iako je bilo planirano da jednokratna novčana pomoć iz paketa Evropske unije za podršku energetski siromašnim domaćinstvima bude podijeljena do jeseni, kako bi najugroženiji građani mogli osigurati neophodni ogrjev ili platiti račune za grijanje, izgledno je da će taj rok biti produžen.

Prema posljednjim informacijama, pomoć bi trebala biti isplaćena najkasnije do aprila naredne godine, a iz Ministarstva rada i socijalne politike FBiH naveli su kako će sve učiniti da se sredstva na račune krajnjih korisnika doznače ranije.

Podsjetimo, u odluci Vlade FBiH od 14. juna, kada je usvojen Program utroška sredstava “Tekućeg transfera drugim nivoima vlasti i fondovima – Podrška Evropske unije BiH u cilju ublažavanja negativnog socioekonomskog utjecaja energetske krize“, navedeno je da će se ta sredstva koristiti za provođenje mjera podrške za minimalno 109.000 energetski siromašnih domaćinstava na području FBiH izloženih negativnim efektima poskupljenja energenata u grijnoj sezoni 2022/2023. godina.

U budžetu FBiH je za tu namjenu na raspolaganju 64,5 miliona KM, a, prema riječima resornog ministra Adnana Delića, isplate će početi onog trenutka kad budu napravljene konačne liste.

– Nažalost, posao će potrajati jer nemamo socijalne karte pomoću kojih bismo bili u mogućnosti praktično za jedan dan prikupiti i obraditi podatke. Ministarstvo će učiniti sve kako bi pomoć bila podijeljena pravedno i transparentno, a cijeli proces će proći sve neophodne filtere. Na pripremi tehničke infrastrukture radi, odnosno tehničku podršku u ovom programu s ciljem filtriranja podataka i ubrzanja procesa, pruža nam UNDP – pojasnio je ministar Delić.

Napomenuo je da će se pomoć na račune korisnika dodijeliti u skladu s listama koje će biti napravljene na osnovu podataka od općinskih centara za socijalni rad do Federalnog zavoda PIO/MIO, Porezne uprave i drugih relevantnih institucija. Nakon što spiskovi budu formirani, kazao je Delić, svi koji nisu dobili pomoć, a smatraju da su trebali, imat će mogućnost žalbe.

Programom utroška sredstava bit će izvršena podjela na lotove. Tako je, prema odluci Federalne vlade, 66 posto ukupnog iznosa planirano za penzionere, odnosno oko 42,5 miliona KM. Maksimalni iznos, navedeno je, ne može biti viši od 300 KM. Preostalih 34 posto od ukupnog iznosa, odnosno 21,9 miliona KM predviđeno je za tri ostale kategorije. Maksimalni iznos koji je njima namijenjen ne može biti viši od 600 KM.

Pravo na podršku mogu ostvariti četiri kategorije. To su korisnici stalne socijalne pomoći, pod uvjetom da su bili na spisku za isplatu iz decembra 2022. godine. Druga kategorija su djeca na federalnom dječijem dodatku koja su bila na spisku za isplatu zaključno s 31. majem ove godine. Treća kategorija su penzioneri koji su u decembru 2022. godine ostvarili pravo na penziju do visine zagarantirane penzije i nisu korisnici srazmjerne penzije s inozemstvom te nijedan odrasli član njihovog domaćinstva tokom prošle godine nije ostvarivao dodatna primanja po osnovu radnog odnosa.

U četvrtoj kategoriji su domaćinstva u kojima dijete ima samo jednog roditelja, a drugi nije živ ili je nepoznat. Jedini uvjet je da živi roditelj tokom 2022. godine nije ostvarivao prihode koji se oporezuju po propisima o porezu na dohodak ili, ako je zaposlen, da nije ostvarivao primanja iz radnog odnosa u iznosu višem od minimalne plaće za 2022. godinu.

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *