“Onaj ko pokvari ženu njenom mužu”

Od Ebū Hurejre, radijallāhu anhu, prenosi se da je Allāhov Poslanik, sallallāhu alejhi ve sellem, rekao: “Onaj ko pokvari ženu njenom mužu – nije od nas.” (Ahmed, br. 0157)

Lijepi moji, pazite se kome ćete voditi vaše supruge, kćerke, majke i sestre da im tumače vjeru i odgajaju ih. Nije svako ko ima diplomu učen, niti je svako ko je učen na Pravom putu. Nije svako ko zna lijepo pričati dostojan da druge odgaja.

Posebno se pripazite žena koje je obuzeo feminizam. Od muževa su napravili robove i sluge, a od sebe brendove, i žele zaraziti svojim virusima i druge.

Bolje spriječiti nego liječiti!

Amir Smajić

Portal Svjetlo Dunjaluka

Iznesite svoje mišljenje

Komentara