Onaj ko uči ovu dovu, da ima dugove velike kao planina, isplatit će ih i na kraju se spasiti toga i osloboditi se.

O ovoj dovi Poslanik, a.s., je rekao: “Da onaj ko uči ovu dovu ima dugove velike kao planina, isplatit će ih i na kraju se spasiti toga i osloboditi se.”

“Allāhummekfinî bihalālike ‘an harāmike ve agninî bifadlike ‘ammen sivāke.”

Značenje: “Allahu, daj mi halal opskrbu i sačuvaj me harama; Svojom milošću daj mi toliko da ni od koga ne budem ovisan!”

Onaj ko svako jutro bude učio ovu dovu pet, šest ili sedam puta, spasit će se dugova i počet će se bogatiti. Novac koji stekne bit će berićetan i spokojno će izdržavati sebe i svoju porodicu. Bit će to kod Allaha drag rob.

Brate! Ovoj dovi je naš Poslanik, a.s., podučio Aliju, r.a. On je jednom čovjeku koji mu je došao i potužio se na dugove rekao: “ – Pazi, podučit ću te dovi kojoj je mene podučio Allahov Poslanik, a.s.! Da imaš duga velikoga kao planina Sibir, ovom dovom Allah ti može olakšati da stekneš i da ga isplatiš.”

Prijatelju! Častan čovjek koji ima namjeru da isplati dugove, učeći ovu dovu i istrajnošću u tom učenju, može uspjeti u tome. Sve ono što je rekao Muhammed, a.s., sigurno se ostvaruje. To ne treba zaboraviti. Vesselam!…

Izvor: Yusuf Tavaslı – Dualar ve faziletleri

Obrada: Almir Kusur, za portal www.novihorizonti.net

Portal Svjetlo Dunjaluka

Iznesite svoje mišljenje

Komentara