OPIS DŽENNETA KROZ HADISE

Bilježi imam Buharija od Ebu Hurejre radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: „Allah je svojim iskrenim, odanim i dobrim robovima u džennetskim prostranstvima ono što oko nije vidjelo, uho nije čulo, niti to može da zamisli ljudski razum, pripremio.“ Zatim je Allahov Poslanik sallallahu alejhi ve sellem proučio ajet: „I ne zna nijedna duša šta Smo joj pripremili od ljepota u džennetskim prostranstvima“. Ovaj hadis Poslanika sallallahu alejhi ve sellem nam govori šta je to Allah pripremio ljudima, a kako ljudi nisu spremni ni jednim svojim čulom, niti svojim razumom zamisliti šta je to Allah pripremio. Bilježi imam Ebu Nuaim u svome djelu „Opisi dženneta“, s vjerodostojnim lancem prenosioca, da je Poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: „Nema u džennetu ništa da liči onome što je na dunjaluku, osim imena“. U hadisu kojeg bilježe Buharija i Muslim se kaže: „Mjesto, koje zauzima jedan bič u džennetu je bolji od dunjaluka i svega onoga što je na dunjaluku.“ U drugoj predaji, koja je također vjerodostojna, stoji: „Mjesto u džennetu u koje se zabode koplje je bolje od dunjaluka i svega što je na dunjaluku.“ Koliko mjesta zauzima zabodeno koplje? To je jedna neznatna površina; a Allahov Poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže da je to mjesto bolje od dunjaluka i svega što se nalazi na njemu.

Među ostalim ljepotama u džennetu, Muhammed sallallahu alejhi ve sellem spominje da će se šehidu staviti kruna počasti na glavu. Jedan biser s te krune je bolji od dunjaluka i svega što je na dunjaluku. Iz samo nekoliko navedenih hadisa vidimo kakva je vrijednost dženneta i kakve je ljepote Allah pripremio svojim vjernicima; a s druge strane kakva je pogrdnost i bezvrijednost ovog prolaznog svijeta kod Allaha. Zadnji čovjek koji će ući u džennet, dobit će onoliko koliko je imao najveći vladar koji je boravio na dunjaluku i još deset puta toliko. Zatim će ga Uzvišeni Allah upitati: „Jesi li zadovoljan Allahov robe?“ Rob će Mu odgovoriti: „Jesam.“ Pa će Allah reći: „Tebi pripada još deset puta toliko.“ Ta su bogastva samo količinski ista, ali su to džennetska bogastva i ona su dakako vrednija.

Allah je obezbijedio svakom čovjeku u džennetu ono što će mu biti dovoljno i što će mu predstavljati udoban život. Neće džennet nikako biti tijesan za ljude i neće se u džennetu osjetiti tjeskoba, jer će od dženneta ostati čak prostor koji neće biti ispunjen. U jednom se hadisu navodi, kojeg bilježe imam Ahmed i Muslim, da će Allah uvesti brojne ljude u džennet i nakon što ih uvede, ostat će jedan dio dženneta neispunjen, jer će stanovnici džehennema biti brojniji. Uzvišeni Allah će tada stvoriti jednu skupinu stvorenja, koju će uvesti u džennet. Allah najbolje zna ko i kakva su ta stvorenja. Pored toga, će Allah u džennet uvesti i jednu skupinu ljudi bez polaganja računa. U jednom hadisu se navodi da će takvih biti 70 000, a u drugoj predaji, koju prenosi imam Ahmed, stoji da će ući 70 000 i sa svakim od tih još po 70 000. U džennet neće ući prvi dok ne uđe i zadnji. Ući će se kao jedna cjelina, jer su džennetska vrata prostrana i široka. U jednom hadisu, kojeg bilježe Muslim i Buharija, stoji da su džennetska vrata široka kao razdaljina od Mekke do Basre (nekoliko hiljada kilometara). Imam Ahmed, Taberani i Muslim bilježe da su vrata džennetska široka 40 000 godina hoda. Prva predaja se odnosi na jedna džennetska vrata, a druga na druga džennetska vrata. Znamo da džennetskih vrata sveukupno ima osam.

Poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže u jednoj predaji, koju bilježi Muslim, da će doći vrijeme kada će se ljudi okupljati oko tih vrata i gurat će se pri ulaska u džennet, jer će svako poželjeti da uđe na ta vrata. Kao što znamo da postoji osam vrata za ulazak u džennet, znamo i da postoje brojni stepeni. Za razliku od džehennemskih stepena koji idu na dolje, džennetski se kreću prema gore. Bilježi imam Buharija u svom sahihu da je Ummu Harise, poznata ashabijka, došla kod Poslanika sallallahu alejhi ve sellem nakon što je preselio njen sin u bitki na Bedru. Rekla je: „Allahov Poslaniče, ako je on u džennetu ja ću se strpiti i bit ću zadovoljna. A ako nije, vidjet ćeš šta ču učiniti.“ Poslanik sallallahu alejhi ve sellem odgovara: „Zar govoriš o jednom džennetu? On je u džennetima, njih su dženneti puni i on je pogodio najveće stepenove dženneta.“ Od Poslanika sallallahu alejhi ve sellem se također prenosi da je iznad tih dženneta arš, a ispod arša izviru džennetske rijeke. Buharija i Muslim bilježe da je Poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao da stanovnici dženneta koji su na nižim stepenima vide stanovnike dženneta koji su iznad njih; kao što mi vidimo zvijezde koje se blistaju na nebesima u vedroj noći. Neko je rekao: „O Allahov Poslaniče, to su stepeni koje će zaslužiti poslanici i vjerovijesnici, a mi ne možemo doći do njih.“ Pa je Poslanik sallallahu alejhi ve sellem odgovorio: „Ne, nikako. Tako mi Onoga u čijoj je ruci moja duša, zaslužit će ih ljudi koji vjeruju u Allaha i koji povjeruju u Njegove Poslanike.“ Znači, svi oni koji vjeruju u Allaha i koji se vladaju po principima ove uzvišene vjere.

Ovdje Poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije mislio na „puki iman“ – vjerovanje srcem, a ostavljanje rada. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem govori u hadisu, kojeg bilježe Buharija i Muslim, da će jedna skupina ljudi u džennetu poželjeti, kada vide svoju braću na višim stepenima, da se njihovo meso kidalo klještima i odvajalo od kostiju; samo radi tog stepena kojeg su mogli dobiti u džennetu. Jedna skupina ljudi će dobiti velika mjesta, pa će Allaha upitati: „Gospodaru naš, odakle nama ova mjesta? Mi ovo nismo zaslužili. Nemamo puno namaza, posta, ni zekata čime smo ga mogli zaslužiti.“ Allah će dati sljedeći odgovor: „To je tebi od tvog djeteta koje je tražilo oprost za tebe.“ Na osnovu ovoga vidimo koliki je uspjeh čovjeku ostaviti iza sebe dijete, koje je vjerski odgojeno i koje od Gospodara svih svjetova traži oprost za svoje roditelje. I Uzvišeni Allah im poveća stepene u džennetu zbog dove djeteta. To je jedna od trajnih sadaka, koje je naveo Poslanik sallallahu alejhi ve sellem u brojnim hadisima.

Poslanik sallallahu alejhi ve sellem spominje da će doći dijete na Sudnji dan i da će mu Allah kazati: „Uđi u džennet!“ , pa će to dijete uzeti svoje roditelje za ruke i reći: „Gospodaru moj, i moji roditelji sa mnom.“ Allah će odgovoriti: „Uđi ti u džennet!“ ponovo se obraćajući tom djetetu. Zbog toga što je ono bilo dobro; svejedno da li je kao odrasla osoba bilo vezano za vjeru ili je kao maloljetno umrlo, pa tako zaslužilo džennet. U svakom slučaju, dijete će uzeti svoje roditelje za ruke i reći ponovo: „Gospodaru moj, i moji roditelji sa mnom.“ Allah će po treći put reći „Uđi samo ti u džennet!“ Dijete će ponoviti: „Gospodaru moj, i moji roditelji sa mnom.“ Onda će Allah reći: „Uđite i ti i tvoji roditelji – uđite svi zajedno.“ Prenosi se da je Poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: „Uzvišeni Allah će uzdignuti porod jednog vjernika k njemu, iako oni nisu radili djela koja je radio taj roditelj; kako bi se njegove oči smirile s njima.“ Zatim je proučio Allahove ajete: „Oni koji vjeruju i koje njihov porod bude sljedio u imanu; Mi ćemo im njihov porod pripojiti i nećemo im ništa umanjiti od njihove nagrade“. Iz navedenog vidimo da i roditelj svojoj djeci na ahiretu može koristiti. Džennetske blagodati i džennetska uživanja su brojna.

Poslanik sallallahu alejhi ve sellem nas je obavijestio da u džennetskim prostranstvima stoji drvo kroz čiji hlad prolazi jahač na brzom konju stotinu godina, pa ni tako ne može preći taj hlad. Iz ovoga zaključujemo da je samo taj hlad veći i od zemaljske površine. Stabla takvog drveća su od zlata, kako bilježi imam Tirmizi. U drugoj predaji se bilježi da nema nijednog džennetskog drveta, a da njegovo stablo nije od zlata. Ako su ta stabla i hlad veći od zemlje, i sve od zlata, kolike su to samo nagrade za jednog vjernika?! U džennetu također postoji drvo koje se zove „tuba“ ; ono je spomenuto u brojnim hadisima Allahovog Poslanika sallallahu alejhi ve sellem. U džennetu postoje, između svega ostalog, neke blagodati po kojima se muškarci odlikuju nad ženama. Predaja u kojoj Poslanik sallallahu alejhi ve sellem govori kako će čovjek u džennetu u jednog dana imati na raspolaganju stotinu djevica. To je odlika koja se striktno vezuje za muškarce. Isto tako postoje određena uživanja koja su vezane samo za žene. Međutim, kada se općenito govori o džennetskim blagodatima, onda one vrijede kako za muškarce, tako i za žene.

U jednoj predaji Allahov Poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže da svaka dunjalučka žena, koja razljuti svog muža, prouzrokuje da hurije u džennetu govore: „Nemoj ga uznemiravati, Allah te ubio! On je kod tebe jedno kratko vrijeme i bojati se je da će se on nama uskoro vratiti, zbog čega se uznemiravaš?“ Bilježi imam Ahmed da je Ummu Seleme, žena Allahovog Poslanika sallallahu alejhi ve sellem i majka vjernika, došla jednog dana kod Allahovog Poslanika sallallahu alejhi ve sellem i pitala ga: „O Allahov Poslaniče, zbog čega mi nismo spomenute u Kuranu?“ Zatim je Uzvišeni Allah objavio ajet: „Muslimanima i muslimankama, i vjernicima i vjernicama, i poslušnim muškarcima i poslušnim ženama, i iskrenim muškarcima i iskrenim ženama, i strpljivim muškarcima i strpljivim ženama, i poniznim muškarcima i poniznim ženama, i muškarcima koji dijele zekat i ženama koje dijele zekat, i muškarcima koji poste i ženama koje poste, i muškarcima koji o svojim stidnim mjestima vode brigu i ženama koje o svojim stidnim mjestima vode brigu, i muškarcima koji često spominju Allaha i ženama koje često spominju Allaha; Allah je, doista, za sve njih oprost i veliku nagradu pripremio.“ Ovaj ajet najjasnije ukazuje na to da sve blagodati pripadaju i muškarcima i ženama.

Imam Tirmizi bilježi da je jedne prilike došla jedna starica Allahovom Poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i kazala mu: „O Allahov vjerovjesniče, dovi i moli Allaha da me uvede u džennet!“ Zatim ju je Allahov Poslanik sallallahu alejhi ve sellem pogledao i rekao: „Starice neće ući u džennet.“ Ona se okrenula i zaplakala! Na to se Poslanik sallallahu alejhi ve sellem nasmijao i rekao: „Idite i obavijestite je da starice neće ući u džennet; ali će ući u džennet kao mlada i lijepa. Imam Ahmed i imam Tirmizi bilježe da je Allahov Poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao da će stanovnici dženneta imati 33 godine, koja je najljepša dob čovjeka. Džennetlije će imati izgled svog oca Adema, alejhi selam koji je bio visok 60 podlaktica.

Stanovnici dženneta imaju brojne odlike koje im je Uzvišeni Allah darovao. Neka od tih: njihova prsa će se prije ulaska u džennet očistiti, pa u njima neće biti zavisti, požude ni ogovaranja i svega onoga što bi čovjeka navodilo da počini grijeh, jer toga u džennetu ne može biti. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem opisuje stanovnike dženneta u predaji, koja je mutefekun alejhi: „Oni neće ni pljucati, niti će iz njihovih noseva izlaziti nešto ili curiti, niti će obavljati prirodnu potrebu.“U drugoj predaji se kaže da je san brat smrti, pa zato stanovnici džennenta neće spavati. Prenosi se i sljedeće: kada čovjek u džennetu poželi dijete, trudnoća, period nošenja tog djeteta i porod desit će se u jednom trenu – kada on to poželi. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao da je jedna džennetska cigla od srebra, druga od zlata, a materija koja ih povezuje – misk.

Kada je Allah stvorio džennet, rekao mu je: „Pričaj i govori!“ Prvo što je džennet rekao, bilo je: „Uspjeli su vjernici!“ Uistinu je tako, a svi drugi su propali. Čovjek ne može ući u džennet svojim djelima. Ne postoji djelo koje čovjek na dunjaluku može učiniti, kako bi ušao u džennet. Čak ni djelo Allahovog Poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Kada je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem rekao: „Niko od vas neće ući u džennet svojim djelima.“ Upitali su ga: „Zar ni ti, o Allahov Poslaniče?“ „Ne. Ni ja, osim ako me Allah ne obavije svojom milošću.“ Djela su razlog čovjeku da mu se Allah smiluje, pa da ga uvede u džennet.

Od posljednjih detalja o džennetu, koje ću spomenuti, jeste sljedeće: ako je žena na dunjaluku imala dva muža, bit će na ahiretu supruga posljednjem mužu kojeg je imala na dunjaluku. To je jedan od glavnih razloga što je Allah zabranio da se Poslanikove žene udaju nakon Poslanikove sallallahu alejhi ve sellem, smrti. Tako će biti njegove žene i u džennetu.Uistinu bi bio veliki propust da čovjek ne poznaje osnovne opise dženneta i džehennema; jer je to ono što ga navodi i tjera da radi po Allahovim propisima.

Portal Svjetlo Dunjaluka

Iznesite svoje mišljenje

Komentara