Rekao je Ibnul-Kajjim, neka mu se Allah smiluje: ”Duše su nejednake u svom boravištu u berzahu i među njima postoje ogromne razlike:

 • jedna skupina duša zauzima najuzvišenije mjesto koje pripada velikanima, a to su duše vjerovjesnika, neka je salavat i selam na njih, a postoji razlika među njihovim boravištima, onako kako ih je vidio Resulullah, sallAllahu alejhi we sellem, u noći Isra’;
 • u drugu skupinu spadaju duše koje će kao zelene ptice letjeti kuda one hoće, a to su duše šehida, ne svih; duše nekih šehida bit će zadržane na ulasku u Džennet zato što su umrli pod dugom ili slično tome, kao što je u Musnedu Muhammeda bin Abdillaha bin Džahša rečeno kako je došao neki čovjek Resulullahu, sallAllahu aleji we sellem, i pitao ga: ‘‘O Božijiposlaniče, šta će biti sa mnom ako poginem na Božijem putu?” Resulullah, sallAllahu aleji we sellem, dogovorio je: ”Ući ćeš u Džennet.” Potom se okrenuo i dodao je: ”Osim ako ostanešpod dugom, upravo mi je to Džibril prenio”;
 • neke duše će biti zadržane na vratima Dženneta kao što stoji u sljedećem hadisu: ”Vidio sam vašeg druga zadržanog na vratima Dženneta”;
 • neke će skupine biti zadržane u kaburu, kao na primjer: onaj koji je iz oholosti puštao da mu se ogrtač vuče po zemlji, a zatim je poginuo na Božijem putu, pa su neki ljudi kazali: Prijatan mu Džennet, a Resulullah, sallAllahu aleji we sellem, rekao je na to: ”Tako mi Onog u čijoj je ruci moja duša, zaista, njegov ogrtač kojeg je oblačio pod njim palit će vatru u kaburu”;
 • neke će boravište naći na vratima Dženneta, kao što stoji u hadisu Ibn Abasa: ‘Šehidi će imatiboravište na blještavoj rijeci, na vratima Dženneta u zelenom dvorcu, a izlazit će njihova opskrba iz Dženneta ujutro i u večer. (Hadis prenosi Ahmed) To je tako uz izuzetak Džafera bin Ebi Taliba kome je Allah na mjesto odsječenih ruku podario krila kojim će letjeti po Džennetu kuda želi;

 

 • među njima će biti duše koje će biti zadržane na zemlji i neće se popeti do uzvišenog mjesta; to je svaka niska, zemaljska duša. Zaista se zemaljske duše neće sastati sa nebeskim dušama, kao što se nisu sastajale na zemlji. Duša koja nije na dunjaluku postigla da upozna svoga Gospodara, iskaže ljubav prema Njemu, veličanje, podršku i približavanje Njemu – jeste duša zemaljska i po mjestu i po opredjeljenju i ona će zbog toga i napuštanjem tijela ostati na istom mjestu. A uzvišene duše, koje su na dunjaluku bile privržene Allahovoj ljubavi, koje su Ga spominjale, koje su Mu se približavale i družile (saosjećale) s Njim, bit će, kad se rastave od tijela, sa uzvišenim dušama koje su im slične. Čovjek će biti sa onima koje voli u berzahu i na Sudnjem danu. Tu će Allah Uzvišeni sparivati duše i učinit će da duše vjernika budu sa ugodnim, sebi sličnim, dobrim dušama. Takva duša sastat će se sa svojim sestrama, sa vlasnicma dobrih djela i ostat će sa njima.;
 • jedne će biti u plamenu pripremljenom za bludnike i bludnice; neke će u rijeci krvi plivati, a kamenje će im biti davano u usta – zalogaj po zalogaj. Sretne i nesretne duše neće boravitina istom mjestu, nego će neke biti u uzvišenom boravištu, a neke će na zemlji ostati i neće se sa nje uzdizati. Potom je dodao: ”A ti, ako budeš razmišljao o onome što je rekao Poslanik, sallAllahu aleji we sellem, i ashabi njegovi, napravit ćeš pravi posao jer ćeš, interesujući se o ovome, upoznati istinske dokaze za to. I budi siguran da među ovim vjerodostojnim tragovima nema protivrječja i da oni jedan drugog potvrđuju, ali pri tome vodi računa o tome da duša ima svoje posebne zakone koji su drugačiji od zakona tijela i da ona, iako je njeno mjesto u Džennetu i na nebesima, doseže do prostora kabura i do tijela u njemu; ona se kreće najvećom brzinom, brzo se prenosi, uzdiže i spušta. A duše se dijele na: slobodne, neslobodne, nebeske i dunjalučke. One poslije rastanka sa tijelom imaju osobine zdravlja i bolesti, ugodnosti užitka i bola mnogo izraženije nego kad je bila spojena sa tijelom. U njenom svijetu ima hapšenje, bol, patnja, bolest i tuga. Ali, pored toga, postoji i naslada, rahatluk, uživanje i sloboda. A stanje duše u tijelu možemo usporediti sa stanjem djeteta u majčinoj utrobi, a njen rastanak sa tijelom možemo usporediti sa momentom kad dijete napušta majčinu utrobu. Ona ima četiri kuće, a svaka je veličanstvenija od one u kojoj je prije bila.”
 • Prva kuća u utrobi majke izgleda kao okruženje, tjesnac, briga i trostruka tmina.
 • Drugo je boravište u kojem čovjek odraste u ljubavi i nježnosti i u njemu stekne dobroi zlo i uzroke sreće i nesreće.
 • Treće je boravište, kuća, u berzahu koja je prostranija i veličanstvenija od prethodne, a ona na prethodnu liči kao prethodna na prvu.
 • Četvrto je boravište vječna kuća, a to je Džennet ili Džehennem, pa poslije ovoga nema više kuća, a Allah prenosi dušu iz jednog boravišta u drugo, postepeno sve dok je ne smjesti u onu odgovarajuću i neće je zapasti druga do ona koja je za nju stvorena i pripremljena uskladu sa djelima koja su je do nje dovela.

U svakoj kući duša se mora pridržavati zakona koji su potpuno različiti od zakona u drugoj kući. Blagoslovljen je Allah koji ju je stvorio, odgojio, usmrtio, pa proživio, pa je učinio sretnom ili nesretnom, Koji je utvrdio stupnjeve njene sreće i njene nesreće, Koji joj je dao različite nivoe znanja, djela, snage i lijepog ponašanja. Ko na pravi način spozna dušu, posvjedočit će da nema drugog boga osim Allaha, Jedinog, Koji nema druga, Onoga Kome pripada sva vlast i sva hvala, sve dobro, svaka odluka, sva snaga i moć sav ugled i čast, sva mudrost i potpuno savršenstvo, i spozna istinitost Vjerovjesnika i Poslanika, sallAllahu alejhi we sellem, i prihvati poruke sa kojima su poslani istinitim (što zdrava pamet prihvata i ljudska narav), a odbaci ono što se ne podudara kao neistina”

Iz knjige: Strahote Sudnjega dana

Portal Svjetlo Dunjaluka

Iznesite svoje mišljenje

Komentara