OPIS SIRAT ĆUPRIJE: Most preko kojeg ćemo svi morati ići

Sirat-ćuprija je most postavljen iznad Džehennema preko kojeg će narod prelaziti do Dženneta. Kaže Uzvišeni Allah:

“I svaki od vas će do njega stići! Gospodar tvoj se sigurno tako obavezao! Zatim ćemo one koji su se grijeha klonuli spasiti, a zulumćare ćemo da u njemu na koljenima kleče ostaviti.” (Merjem, 71-71.)

Skupina učenjaka prokomentarisala je ove ajete tako što će vjernici preći preko Sirat ćuprije, dok će nevjernici odmah ući u Džehennem. Buharija i Muslim bilježe hadis da je Vjerovjesnik, a.s., rekao: “Tada će se postaviti Sirat-ćuprija iznad Džehennema. Ja i moj ummet ćemo biti prvi koji će preći. Tada niko ništa neće govoriti, osim Poslanika. Njihova dova toga dana će biti: Allahu, spasi, spasi! U Džehennemu su željezne kukue kao veliko trnje drveta zvanog sa’dan. Njihovu veličinu ne zna niko osim Allaha. Povlačit će ljude u Džehennem prema njihovim djelima. Među njima će biti onih koji će propasti u Džehennem zbog svoji djela, a bit će i onih koje će te kuke pocijepati, ali će se ipak spasiti.”

Sirat-ćuprija je oštrija od sablje, tanja od dlake i klizava je tako da se na njoj neće moći ustabiliti ničija noga osim onih koje Uzvišeni Allah učini stabilnim. Vjernici će preći preko nje shodno njihovim djelima. Neki od njih će je preći brzinom treptaja oka, neki kao munja, neki brzinom vjetra, neki kao ptice, neki kao trkaći konji, neki će žurno (brzim hodom) preći, a posljednji će prelaziti vukući se.

Šta bi svaki musliman trebao da zna – skraćena zbirka islamskih propisa i uputa

svjetlo-dunjaluka.com

Portal Svjetlo Dunjaluka

Iznesite svoje mišljenje

Komentara