OSIM ŠTO PRODUŽAVA ŽIVOT, POGLEDAJTE KOJE JOŠ BLAGODATI DONOSI DOBROČINSTVO PREMA RODITELJIMA

Allahovo zadovoljstvo je u zadovoljstvu roditelja

Od Abdullaha b. Amra, radijallahu anhu, se prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ”Allahovo zadovoljstvo je u zadovoljstvu roditelja, a Allahova srdžba je u srdžbi roditelja!”

Bilježi Tirmizi

Dobročinstvo prema roditeljima produžava život

Sehl b. Muaz prenosi od svog oca da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ”Blago onome ko bude činio dobročinstvo svojim roditeljima. Allah će mu produžiti životni vijek!”[1]

Jedan od uvjeta za ulazak u Džennet je dobročinstvo prema roditeljima

Poslanik islama, sallallahu alejhi ve sellem, u brojnim predajama nagovijestio je da će ulazak u Džennet biti usko vezan za naše poštivanje, respekt i dobročinstvo spram roditelja. Tako u predaji koju prenosi Ebu Derda, radijallahu anhu, kaže se da je čuo Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da je rekao: ”Roditelj je srednja vrata dženneta,[2] pa ako hoćeš pusti ih, a ako hoćeš sačuvaj ih!”[3]

Ebu Umame, radijallahu anhu, prenosi da je neki čovjek upitao Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem: ”Allahov Poslaniče, kakva je obaveza djeteta prema roditeljima?”, na što mu je on odgovorio: ”Oni su ti Džennet i Džehennem!”[4]

Dobročinstvo prema roditeljima jedno je od najdražih djela Allahu Uzvišenom

Kolika je važnost dobročinstva spram roditelja najbolje će nam potvrditi hadis u kojem se ovo djelo stavlja u ravan sa namazom i džihadom. Naime, Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, definirao ga je kao jedno od najdražih djela Gospodaru Uzvišenom.

Abdullah b. Mes’ud, radijallahu anhu, prenosi da je pitao Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem: ”Koja djela su najdraža Allahu Uzvišenom?, na što mu je on odgovorio: ’Namaz u njegovo vrijeme.’ Na njegov upit: ’A nakon toga?’ Odgovorio je: ’Dobročinstvo roditeljima.’ Na treće pitanje: ’A koje onda?’ Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, je odgovorio: ’Džihad na Allahovom putu.’”[5]

Pažnjom prema njima se, uistinu, može Džennet zaraditi

Roditelji su izvanredna prilika da, čineći im dobročinstvo, zaradimo džennetske ljepote. U hadisu kojeg prenosi Ebu Hurejre, radijallahu anhu, Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, jedne prilike je rekao: ”Ponižen bio!”, i to je ponovio tri puta. Na upit ashaba: ”A ko to, Allahov Poslaniče?”, odgovorio je: ”Onaj koji doživi starost svojih roditelja, ili jednog od njih, a on zbog njih, ne uđe u džennet!”[6]

Poslušnost prema roditeljima garantuje naše druženje sa poslanicima, šehidima i iskrenima na Sudnjem danu

Amr b. Murre el-Džuheni prenosi da je neki čovjek došao Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem i rekao: ”Allahov Poslaniče, svjedočim da nema drugog boga osim Allaha, svjedočim da si ti Allahov Poslanik, klanjam pet dnevnih namaza, propisano dajem zekat od svoje imovine i postim mjesec Ramazan.” Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, mu je tada rekao: ”Ko umre, a bude izvršavao ove dužnosti, bit će na Sudnjem danu u društvu vjerovjesnika, iskrenih i šehida ovako – pa je pokazao da će biti blizu kao prst uz prst – ali pod uslovom da nije bio neposlušan svojim roditeljima!”[7]

Nemoguće se je odužiti roditeljima

Prenosi Ebu Hurejre, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ”Dijete se ne može odužiti svome roditelju, izuzev da ga nađe kao roba, pa ga otkupi i onda ga oslobodi!”[8]

Traženje oprosta jedan je od vidova zahvalnosti roditeljima

Prenosi Ebu Hurejre, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ”Kada čovjek umre prestaju njegova djela, osim u tri slučaja: trajna sadaka, znanje kojim se iza njega koristi i dobro odgojeno dijete, koje mu dovu čini.”[9]

U drugoj predaji također od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, stoji da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ”Čovjeku će se, doista, povećavati deredže u Džennetu, pa će se zapitati: ‘Odakle ovo?’, te će mu se odgovoriti: ‘To je od traženja oprosta tvoga djeteta za tebe!’”[10]

Primjer činjenja dobročinstva roditeljima

Dobročinstvo roditeljima se može činiti na razne načine: lijepom riječju, poklonom, materijalnim pomaganjem i sl., ali je bitno da roditelji osjete ljubav i pažnju djeteta spram njih. To će im uliti novu snagu, nadu i povjerenje.

Mnogobrojni su primjeri iz života vjernika koji su činili dobročinstvo roditeljima.

Ponašanje Ebu Hurejre, radijallahu anhu, može nam poslužiti kao primjer. On je živio u jednoj, a njegova majka u drugoj kući. Kad god bi izašao iz svoje kuće, došao bi do vrata kuće njegove majke i pozvao je blagim glasom: ”Majčice moja!” I nazvao joj selam. Ona bi mu uzvratila: ”Sinčiću moj! Neka je i na tebe Allahov selam, rahmet i berićet!” Tada bi joj Ebu Hurejre, radijallahu anhu, rekao: ”Neka ti se Allah smiluje kao što si se ti meni smilovala i odgajala me kada sam bio mali!”, a ona bi njemu odvratila: ”Neka se Allah smiluje tebi, kao što ti meni činiš dobro u mojoj starosti!” Kada bi se vraćao kući, postupao bi na isti način.[11]

Piše: NEDIM BOTIĆ / novihorizonti

[1] Ibid

[2] Hafiz Es-Sujuti kaže da se pod konstrukcijom srednja džennetska vrata misli na najbolja džennetska vrata. (Vidi: Ibn Madže, Sunen, 2/1208.)

[3] Ibn Madže

[4] Ibn Madže, Ibn Me’in i drugi muhaddisi, ’Ali b. Jezida, jednog od prenosilaca ovog hadisa smatraju slabim. (Vidi: Ibn Madže, Sunen, 2/1208.)

[5] Buhari, Muslim i Tirmizi

[6] Muslim

[7] Ahmed, Taberani, Ibn Huzejme i Ibn Hibban, hafiz El Munziri ocjenjuje ovaj hadis autentičnim. (Vidi: Et-Tergibu ve-t-terhibu, 3/329.)

[8] Buhari u El-Edebu-l-mufred, Muslim, Tirmizi i Ibn Madže.

[9] Muslim i Ahmed

[10] Ibn Madže, Muhammed Fuad Abdu-l-Baki kaže da je ovaj hadis autentičan i da su mu prenosioci pouzdani. (Vidi: Ibn Madže, Sunen, 2/1207.)

[11] Buhari u El-Edebu-l-mufred

Portal Svjetlo Dunjaluka

Iznesite svoje mišljenje

Komentara