OVE OSOBE UZVIŠENI ALLAH DŽ.Š. NEĆE NI POGLEDATI NA SUDNJEM DANU, I NJIMA ĆE PRIPASTI BOLNA KAZNA

OVE OSOBE UZVIŠENI ALLAH DŽ.Š. NEĆE NI POGLEDATI NA SUDNJEM DANU, I NJIMA ĆE PRIPASTI BOLNA KAZNA:

Potrudimo se da ne budemo od ovih osoba kojima Allah neće oprostiti

Ebu Hurejre, radijallahu anhu, kaže da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, rekao:

– Tri su vrste ljudi koje Allah neće ni pogledati na Sudnjem danu niti će ih očistiti od grijeha.

Njima će pripasti bolna kazna:

– onaj koji pored puta ima vodu, pa je zabranjuje putniku – namjerniku,

– onaj koji se zakune vladaru na vjernost samo radi ovosvjetske dobiti, pa ako mu to vladar podari, zadovoljan je, a ako mu, pak, uskrati, ljut je na njega, i onaj koji se, prodajući svoju robu iza ikindije-namaza, zaklinje: Tako mi Jedinoga Boga, meni su drugi više davali, pa mu mušterija povjeruje, a u drugoj predaji stoji: pa mu povjeruje i kupi je od njega, a njemu za nju – ne bude toliko davano. Zatim je (Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve selleme) proučio Allahove riječi (iz poglavlja Ali Imran«): »Oni koji obavezu svoju prema Allahu i zakletve svoje zamjenjuju nečim što malo vrijedi – na onom svijetu nikakva dobra neće imati, Allah ih neće ni osloviti, niti će ih očistiti – njih bolna patnja čeka.

(Buharija, Muslim, Ebu Davud, Tirmizi i Nesai)

FB Moj Gospodar Je Allah

Portal Svjetlo Dunjaluka

Iznesite svoje mišljenje

Komentara