Press "Enter" to skip to content

Ovih trenutaka traje pomračenje sunca, evo šta nam je Poslanik a.s savjetovao da učinimo tom prilikom

POMRAČENJE SUNCA
Danas, u utorak 25.10.2022. godine desit ce se pomračenje sunca, a kad se dogodi od sunneta je da se tokom pomračenja obavi Salat-kusuf tj. namaz za pomračenje.
(روى البخاري عن ابن عمر عن النبي قال: «إن الشمس والقمر لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته ولكنهما آيتان من آيات الله فإذا رأيتموها فصلوا)
Bilježi imam Buharija od Abdullaha ibn Omera r.a. da Allahov Poslanik, salallahu alejhi we selem, rekao:
“Zaista sunce i mjesec se ne pomračuju radi nečije smrti niti radi nečijeg rođenja, nego su to znakovi od Allahovih znakova pa kada vidite pomračenje jednog od njih dvoje obavite namaz.”
Namaz se obavlja bez ezana i ikameta, u džematu ili pojedinačno, kako muškarci tako i žene.
Namaz za pomračenje sunca i mjeseca se sastoji od posebna dva rekata a svaki rekat ima dva kijama, dva rukua i dvije sedžde.
{Na prvom kijamu prvog rekata se prouči Fatiha a nakon toga se uči dugo, a nakon toga se čini ruku na kojem se ostaje dugo. Učeći tekbir ustaje se na drugi kijam prvog rekata uči se ponovo Fatiha i opet se uči dugo, a onda se učini ruku i ostaje se dugo na njemu, pa se dižemo na kijam a onda činimo dvije sedžde na kojima dugo ostajemo. Ustajemo na drugi rekat kojeg ćemo obaviti kao i prvi.}
Pomračenje će trajati oko 2 sata a kako bi shvatili sam spomenuti namaz isto toliko trebamo provesti na namazu, a ako nismo u mogućnosti onda ćemo klanjati koliko ko može.
Molimo Uzvišenog Allaha da nas pomogne i učvrsti na Pravom putu.
Preuzeto: Bilal Dervišić

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *