Press "Enter" to skip to content

Ovo je nagrada za strpljivost čovjeka koji izgubi vid ili mu preseli dijete

U Tirmizijevom Džamiu, Musnedu imama Ahmeda i Ibn Hibbanovom Sahihu bilježi se hadis Ebu Musaa el-Eš’arija, koji prenosi da je Božiji Poslanik, Allahov mir i spas njemu, rekao:

“Kada nekome umre dijete, Allah kaže Svojim melecima:
– Uzeli ste dijete Moga roba?
– Da – reći će oni.
– Uzeli ste plod njegovog srca?
– Jesmo – odgovorit će oni.
– Kako je to podnio Moj rob?
– Hvalio Te je i rekao: ‘Allahovi smo i Njemu se vraćamo.’
– lzgradite mu kuću u Džennetu i nazovite je Kuća hvale – reče Uzvišeni Allah melekima.” (Tirmizi, 1021 i Et-Tergibu vet-terhibu, 4/337)

U Buharijevom Sahihu zabilježen je hadisi-kudsi od Enesa u kojem stoji da Božiji Poslanik, Allahov mir i spas njemu, prenosi (govor od Allaha, op.M):

“Kada iskušam Moga roba najdražim mu stvarima,1 nadoknadit ću mu to Džennetom.”

(Buhari, 5653)

Tirmizi bilježi hadis (tj. hadisi-kudsij, op.M):

line quotes

“Ako uzmem dvije vrijedne stvari kod čovjeka, on će za nagradu sigurno imati Džennet.”

(Tirmizi, 2402)

Tirmizi također bilježi hadis Ebu Hurejre u kojem stoji da je Božiji Poslanik, Allahov mir i spas njemu, rekao:

“Uzvišeni Allah kaže: ‘Kome oduzmem vid, pa bude strpljiv, neću mu dati drugu nagradu osim Dženneta.’“2

Ebu Davud u Sunenu bilježi hadis Abdullaha ibn Omera: “Rekao je Božiji Poslanik, Allahov mir i spas njemu:

line quotes

‘Allah će čovjeka kojem je dijete uzeo i koji je strpljivo očekivao Njegovu nagradu – nagraditi Džennetom.’”3

Buhari bilježi da je Božiji Poslanik rekao: „Allah kaže:

‘Moj rob vjernik kome uzmem najdraže stvorenje (dijete), i koji bude strpljiv u svom bolu, za nagradu će imati Džennet.’“

Iz knjige “Knjiga uputa za strpljive i zahvalne”
Autor knjige: Ibnul-Kajjime el-Dževzijje, rahimehullah
Priprema i naslov teksta: Menhedž

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *