PAMETAN MUŽ NEĆE NIKAD OSRAMOTITI SVOJU SUPRUGU

Jedan pobožan i učen čovjek je htio razvesti svoju ženu, pa su ga upitali: „Zašto je i zbog kakve mahane puštaš i razvodiš?“ Odgovorio je: „Pametan insan nikada neće otkrivati tajne svoje žene.“ Kad su se definitvo razveli ponovo je bio upitan: „Eto, sad si je pustio, nije ti više žena, reci nam zbog kakve si je mahane pustio?“ On je odgovorio: „Ja sam sad za nju stranac kao i ona za mene, i ako bih sada govorio o njoj to bi bio gibet (ogovaranje), a ogovoaranje je haram.“

Uzvišeni Allah je rekao:

”…I ne uhodite jedni druge i ne ogovarajte jedni druge! Zar bi nekome od vas bilo drago da jede meso umrloga brata svoga…” ( El-Hudžurat, 12.);

”Teško svakom klevetniku-podrugljivcu.” (El-Humeze, 1.)

FB: Ajet po ajet

Portal Svjetlo Dunjaluka

Iznesite svoje mišljenje

Komentara