Petak je poseban dar i dan

Ebu Hurejre, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Najbolji dan u kojem Sunce izađe je petak. Na taj dan je stvoren Adem. Na taj dan je uveden u Džennet, a petkom je i izveden iz Dženneta. Petkom će se zbiti i Smak svijeta.”
(Hadis bilježi Muslim)

Ovaj, kao i mnogi drugi hadisi, ukazuje na vrijednost i značaj petka. Tako, Nevevi u komentaru Muslimovog Sahiha navodi da – kada je u pitanju najbolji dan – postoje dva mišljenja: 1. da se radi o Danu Arefata i 2. da se radi o petku.
Ova dva stava mire se tako, što je najbolji dan u godini Dan Arefata, a najbolji dan u sedmici je petak. Interesantno je napomenuti da je, prema vjerodostojnim predanjima, Dan Arefata na Oprosnom hadžu bio upravo petak.
Allahov Poslanik, s.a.v.s., jasno favorizira petak nad drugim danima u sedmici. On navodi i šta se dogodilo i šta će se dogoditi u tom danu, želeći posebno istaknuti ovaj dan, kao i ibadete u njemu.
Brojne su odlike petka koje ga uzdižu iznad drugih dana u sedmici. Među njima su džuma-namaz koji je uvršten u najpritvrđenije obaveze u islamu i najmasovnije okupljanje muslimana, nakon masovnog okupljanja hadžija na Arefatu; donošenje salavata na Vjerovjesnika, s.a.v.s.; kupanje; namirisavanje; korištenje misvaka; klanjanje nafila, zikrullah i učenje Kur’ana, sve dok se imam ne popne na minberu; slušanje hutbe; učenje sure El-Kehf; oblačenje najljepše odjeće koju čovjek ima.
To je dan u kojem onaj ko krene na džuma-namaz, za svaki korak ima nagradu svih godišnjih namaza i posta koji je u njoj postio; Džehennem se svakog dana razbuktava, osim petkom; u ovom danu Allah ne odbija dovu onoga koji ga zamoli, ukoliko potrefi taj momenat; sadaka petkom ima posebnu odliku u odnosu na sadaku u drugim danima.
To je dan kada će se Allah Uzvišeni pokazivati Svojim odabranim robovima u Džennetu i kada će ga oni posjećivati; to je dan koji je Allah Plemeniti sačuvao za ovaj ummet, a prije nas je sljedbenike Knjige – kršćane i židove – odvratio od petka; to je dan kada se duše umrlih spuštaju do njihovih kabura i tu se okupljaju…

Dr. Šefik Kurdić

Portal Svjetlo Dunjaluka

Iznesite svoje mišljenje

Komentara