Pitanje: Da li je od Poslanikova ummeta onaj ko brije bradu (ko ne pušta bradu) ?

Pitanje:

Es-selamu alejkum! Čuo sam od svog brata da ne pripada ummetu Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, onaj ko ne pušta bradu. Da li je to tačno? ‌

 

ODGOVOR: Uzvišeni Allah kaže: Ono što vam poslanik da – to uzmite, a ono što vam zabrani – to ostavite i bojte se Allaha, zaista, Allah žestoko kažnjava. (El-Hašr, 7.) U komentaru citiranog ajeta Ibn Kesir kaže: “Šta god da vam naredi, učinite to, a što vam zabrani – ostavite, jer Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ne nareðuje osim dobro i ne zabranjuje osim zlo.” (Vidjeti: Tefsirul-Kur’anil-Azim, 4/360.) Dakle, naredbe koje su došle od Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, trebaju se izvršavati s punim zadovoljstvom, jer su čisto dobro. Ibn Omer kaže: “Naredio je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kraćenje brkova i puštanje brade.” (Muslim) U drugoj predaji Ibn Omer prenosi od Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: “Razlikujte se od idolopoklonika, puštajte brade, a podrezujte brkove.” (Buharija i Muslim) Ebu Hurejre kaže da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Kratite brkove, a puštajte brade, razlikujte se od vatropoklonika.” (Muslim) Brijanje brade oponira Poslanikovoj, naredbi i time se oponašaju idolopoklonici i vatropoklonici, što je zabranjeno Šerijatom. Brijanje brade je zabranjeno (haram) po mišljenju apsolutne većine islamskih učenjaka, dok Ibn Hazm navodi konsenzus pravnika po tom pitanju. (Vidjeti: ”Meratibul-idzma”, str. 225.) Pored toga, nije dozvoljeno kazati da musliman koji brije bradu ne pripada ummetu Muhammeda, sallallahu alehi ve sellem, osim ako se time misli samo na puštanje brade kao dio Poslanikovg sunneta, ne općenito, zbog riječi Poslanika: “Ko ostavi moj sunnet ne pripada meni” (Buhari i Muslim), tj. ne pripada meni u onoj oblasti koju napusti ili radi suprotno mojoj uputi,

 

a Allah najbolje zna.

 

 

Na pitanja odgovorio: Mr. Safet Kuduzović

 

Hadisi koji upućuju na puštanje brade:

 

Prenosi se Ebu Derde radijallahu anhu da je Allahov Poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: “Ja nemam ništa sa onim ko se brije, kuka i kida odjeću sa sebe (radi neke žalosti ili tegobe).” [Hadis bilježi Muslim]

 

2. Islamski učenjaci u svojim djelima o ashabima radijallahu anhum (Ammaru ibn Jasiru, Abdullahu ibn Omeru, Omeru ibn Hattabu, Ebu Hurejri, Džabiru i dr.), informišu nas da su svi imali bradu dužine jedne šake ili još duže. Džabir radijallahu anhu je rekao: “Mi smo običavali imati duge brade te smo ih samo tokom hadždža i umre skraćivali do obavezne dužine (tj. dužine šake).”

 

3. Abdullah ibn Omer radijallahu anhuma kaže: “Onaj ko imitira kafire i umre u takvom stanju, na Sudnjem Danu će biti i proživljen među njima.”

 

4. Prenosi se od Ibn Omera radijallahu anhuma da je Allahov Poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: “Kratite brkove, i pustite bradu da raste.” [Hadis bilježi Muslim]

 

5. Rekao je Ibn Omer radijallahu anhuma: “Naredio nam je Allahov Poslanik sallallahu alejhi ve sellem da kratimo brkove i da puštamo brade da rastu.” [Hadis bilježi HaHhhMuslim].

 

6. Prenosi se Ibn Omera radijallahu anhuma da je Allahov Poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: “Razlikujte se od idolopoklonika, kratite brkove i ostavite bradu da raste.” [Hadis bilježi Muslim]

 

7. Prenosi se od Ebu Hurejre radijallahu anhu da je Allahov Poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: “Kratite brkove i ostavite bradu da raste.” [Hadis bilježi Muslim]

 

8. Prenosi se od Ibn Abbasa radijallahu anhuma da je Allahov Poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: “Ko god brije bradu nema pravo na Allahovu milost.” [Hadis bilježi Taberani].

 

9. Abdullah ibn Omer radijallahu anhu je običavao kratiti od brade ono što je prelazilo zahvat šake.“ [Hadis bilježi Tirmizi].

Portal Svjetlo Dunjaluka

Iznesite svoje mišljenje

Komentara