Podjela kurbanskog mesa

U ovoj vrsti ibadeta ogleda se i socijalni momenat, njime se želi pomoći ugroženo stanovništvo u danima opće radosti i raspoloženja.
Uzvišeni kaže: “Da bi koristi imali i da bi u određene dane prilikom klanja kurbana, kojim ih je Allah dž.š. opskrbio, Njegovo ime spominjali. Jedite meso njihovo, a nahranite siromaha gladnog.”
Poslanik, a.s., veli: “Jedite od kurbana, zadržite za sebe i podijelite sadaku.”
U prethodnom ajetu i hadisu navodi se određena količina koja se zadržava za sebe i porodicu, kao i količina koja se dijeli. Meso od ove vrste kurbana se dijeli na tri dijela: jedna trećina porodici, druga trećina prijateljima i ostatak ugroženim i potrebitim.
Ibn Abbas prenosi da je Poslanik, a.s., rekao:”Trećinom neka čovjek nahrani svoju porodicu, drugom trećinom neka nahrani svoje komšije i neka treću trećinu podijeli potrebitima, na taj dan.”
“Jedite, nahranite druge i ostavite što pretekne.”
Dopušteno je podijeliti cijeli kurban, u nuždi dopušteno ga je zadržati cijelog, ali nije dopušteno prodati ništa od njega.

Portal Svjetlo Dunjaluka

Iznesite svoje mišljenje

Komentara