Press "Enter" to skip to content

Pogledajte kako je Allah sačuvao pokrivenu ženu u prodavnici od sigurne smrti (VIDEO)

Žena sa hidžabom izbjegla smrt u par koraka:

Allahova odredba je bila da se ova pokrivena žena pomakne sa mjesta nesreće

„Samo Allah zna kad će Smak svijeta nastupiti, samo On spušta kišu i samo On zna šta je u matericama, a čovjek ne zna šta će sutra zaraditi i ne zna čovjek u kojoj će zemlji umrijeti; Allah, uistinu, sve zna i o svemu je obavješten.“
(Sura Lukman 34. ajet)

Video:

https://religis.com/wp-content/uploads/2020/04/IzbjeglaSmrtUSekundi.mp4?_=1

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *