POJAŠNJENJE O VEZANJU ŽENE I KĆERKE U DOBU DEDŽALA

Onaj ko je nekada čitao nešto o dedžalu vjerovatno je naletio na hadis u kojem se govori kako će muž u dobu dedžala morati vezati ženu i kćerku kako mu se ne bi priklonile i otišle za njim. Postavljam pitanje: Da li to znači da ćeš morati uzeti špagu i vezati ženu i kćerku za radijator kako ne bi izašle njemu u susret? Ne budite naivni… Naravno da nije o tome riječ. Da bi se shvatio dalji tok diskusije neophodno je razumjeti dedžalovu metodologiju, zatim ulogu porodice u islamu kao i biološku ulogu muškarca i žene pri produženju vrste tj ulogu nefsa u tome. Razumjevanje ove tri kategorije preduslov je pravilnom razumjevanju gorepomenutog hadisa.

Kakva je to dedžalova metodologija? Veoma jednostavno; MATERIJALIZAM. Promovisanje materijalizma u svakom mogućem obliku te potpuno odvajanje insana od pojma duhovnost. Ovaj proces se provodi iz generacije u generaciju i ti vidiš da kako vrijeme više prolazi stvari se sve više vrednuju kroz novac. Tamo gdje ima novca ima i interesa a tamo gdje nema novca interes veoma brzo izlapi. To je „materijalni“ dokaz materijalizma, ako mogu tako da se izrazim. Duhovni aspekt života se marginalizira, ismijava i omalovažava. Hedonizam je uhvatio maha. Muslimani nisu pošteđeni ovoga.

Pošto je to tako, onda to znači da je druga gorepomenuta kategorija na udaru. Porodica je na udaru a porodica je temelj društva u islamu. Zdrava porodica jednako je zdrav džemat. Zdrav džemat jednako je zdrav narod a to je duhovni preduslov za zdrav hilafet u konačnici. Zato, ako želiš razvaliti hilafet, džemat ali i pojedinca, onda moraš ubaciti materijalizam u porodicu. Porodica je gravitacioni centar za dedžala. Ako nju sruši, ostalo je samo domino efekat. Nit pojedinac može opstati bez porodice niti društvo može opstati bez porodice.

Treća kategorija je biološka uloga muškarca i žene u procesu produženja vrste, a ovo su vrata na koja dedžal ulazi u porodicu. Dozvolite da objasnim: Muškarac i žena tj muški i ženski nefs nisu vezani za dunjaluk na isti način, jer je muška veza bazirana na hedonizmu tj na zadovoljenju potreba, a ženska veza je više strateškog tipa. Ova strateška vezanost žene je od posebnog interesa za dedžala. Naime, Allah s.w.t. je ženi dao urođeni osjećaj za brigu o potomstvu. Dao joj je majčinstvo. Onaj ko je imao priliku gledati i pažljivo analizirati odnos žene (tj majke) spram djeteta zna o čemu govorim. To je ljubav na prvi pogled. Iste sekunde, odmah po rođenju, stvara se nevjerovatno jaka veza. Muškarcu treba najmanje šest mjeseci da skonta da je dobio dijete dok ženi treba jedna jedina sekunda, a ovo je i logično jer majka je ta koja je opremljena da ga podigne. Dijete je u potpunosti vezano za majku tih prvih nekoliko mjeseci.

Eh upravo ovo je temeljni razlog ženskotg strateškog odnosa spram dunjaluka. Podizanje potomstva i produženje vrste, ili kao što bi Frojd rekao: Seks je korijen svega. Čitav sistem seksualnog nagona, privlačnosti i odbojnosti, borbe za ženku, biranje partnera služi samo jednoj svrsi: produženju vrste. Kako kod životinja tako i kod ljudi. Allah s.w.t. je muškarcu odredio ulogu da stiče materiju kako bi obezbjedio nesmetano podizanje nove genracije, a ženi je dao stratešku pronicljivost kako bi odabrala muškarca koji će obezbjediti najbolje uslove za to podizanje. Naravno, ovo je idealna teoretska postavka koja pojašnjava naše nagone tj koja pojašnjava naš nefs. Ovo što sam opisao zove se nefs. Nefs je nagon a njegova bit i njegova suština podešena je tako da teži očuvanju sebe ali i produženju vrste. Sve životinjske vrste koje reprodukciju baziraju na nefsu koriste ovaj recept. Mužjak osvaja ženku koja mu se svidi, a ženka se strateški predaje onom mužjaku (on joj je zgodan) koji ima kapacitet da pruži zaštitu njoj i potomstvu. Mužjaku će biti zgodna ona ženka koja je plodna. Nauka je pokazala da u ljudskom rodu, muški nefs primjećuje onu ženu koja ima veće bokove i koja ima veće grudi jer su to predispozicije za „plodniju ženku“. To je jednostavna jednačina našeg nefsa. Sve se svodi na prirodu i mogućnost opstanka te rađanja zdravog potomstva.

Ovaj recept je prisutan širom životinjskog svijeta. Životinje imaju tijelo i nefs i kod njih je ova teorija u potpunosti provedena u praksi. Ljudi također imaju ove teoretske postavke ali ljudi imaju i dvije dodatne kategorije u odnosu na životinje. Ljudi imaju Ruh i Razum (Akl). Zato je kod nas stvar malo komplikovanija i nije ovako crno-bijelo. No ja ne želim diskutovati o biologiji i prirodnim nagonima. Sva ova priča služi kako bi se pojasnilo da muškarci i žene ne gledaju na dunjaluk na isti način. Žena je više vezana za dunjaluk u smislu prepoznavanja koristi od njega jer žena je ta koja bira muškarca koji će dostaviti taj dunjaluk kako bi njeno dijete imalo veće šanse da odraste i opstene. Sve ovo se dešava na podsvjesnom nivou jer nefs djeluje podsvjesno. Nefs nastoji preuzeti insana i okrenuti ga dunjaluku.

Eh sad…

Strateško prepoznavanje koristi od dunjaluka dolazi u paketu. Seksualni nagon i koristi od njega dolaze u paketu. U paketu s čim? Pa, pošto se stvar dešava na podsvjesnom nivou, i pošto žena ne zna kada će naletiti „onaj pravi“ koji će ispuniti njene strateške uslove, onda njena strateška analiza mora biti uključena cijelo vrijeme. Šta hoću reći? Hoću da kažem da žena ne može zaboraviti dunjaluk i biti asketa u jednom trenutku a onda početi primjećivati dunjaluk u drugom trenutku. Žena je prirodno podešena tako da su joj radari uvijek uključeni. Muškarac zadovolji svoje strasti i njegov mozak se gasi. Nedavno pročitah da se čitav dio muškog mozga ugasi nakon zadovoljenja seksualne želje. Muškarcu nagoni nalete i prođu i on onda ima mogućnost da se isključi. Žena nema tu mogućnost a to otvara vrata dedžalu da strateški preuzme porodicu.

Žena će uvijek primjetiti kada druga žena kupi novu tuniku ili nove cipele. Žena će uvijek primjetiti kada neko ima „dobro auto“ ili „dobru kuću“. Žena će uvijek primjetiti materijalna dobra,a u DOBU DEDŽALA MATERIJALNIH DOBARA IMA KOLIKO ŽELIŠ. Dedžal je temelj materijalizma. Sve se bazira na materijalizmu. Nauka se izučava kako bi se još više razvio materijalizam i to nam omogućava još bolji kvalitetniji dunjalučki život. Saberi dedžalov materijalizam tj razvoj dunjaluka sa uvijek aktivnim ženskim senzorima koji prepoznaju dunjalučke koristi i dobićeš razuzdani ženski nefs koji se neće moći obuzdati. Manje više, ovo je primjetno na svakom koraku danas i stvari potaju još gore kako vrijeme prolazi. To je formula za potrošačko, materijalističko – hedonističko društvo.

Jedino što je ženi veća fitna od muškarca sa dunjalukom jeste žena koja ima muškarca sa dunjalukom. Konkurencija među ženama je iduća podkategorija u procesu seksualne privlačnosti. No nas sada ne interesuje puki seksualni nivo. Nas interesuje ono što dolazi u paketu sa tim nivoom. U paketu dolazi permanetna strateška analiza dunjalučkih dobara. Žena jednostavno primjeti kada neko ima bolji standard od nje, pogotovo kada druga žena ima bolji standard od nje.

I tu porodica dolazi na udar, i tu dolazi ono vezanje žene (žene kao bračnog druga ali i žene kao kćerke). Muž ima obavezu pred Allahom za svog bračnog druga ali i djecu. Do muške djece možeš doprijeti „konvencionalnim sredstvima“ i na taj način mu možeš obezbjediti ako ništa onda ono minimalni nivo duhovnosti u njegovom životu. Muškarci imaju prirodne pauze od materijalizma. Žene nemaju i zato ih treba vezati.
Ali ne za radijator, naravno. Nego za šta onda?

Ja kažem: za sebe… Veži svog bračnog druga i svoju kćerku za sebe, jer ako ih ne vežeš za sebe izgubićeš ih a onda će te one odvesti dedžalov džennet što je put za Allahov džehenem. Musliman mora shvatiti da je na njemu odgovornost za porodicu i zdravlje porodice. Ženski nefs jeste stalno aktivan ali ženski nefs nije jedina kategorija kod žene. Postoji još jedan dio žene koji ne smijemo zaboraviti. U pitanju je ruh. Ruh je taj koji daje balans nefsu. Ruh se bori protiv nefsa i ruh kod žene treba mušku pomoć kako bi ukrotio i VEZAO ženski nefs.

Šta ženski ruh traži od muškarca? Traži vrijeme i pažnju, jer pazi: Ako ženski nefs vreba idealnog muškarca koji će dati najbolje dunjalučke predispozicije za podizanje nove generacije, onda ženski ruh nastoji zadržati tog muškarca tako što se veže za njega. Ovdje leži temelj odbrane porodice. Žene naravno nisu glupe, čak šta više, većinom su pametnije od muškaraca, ako ništa praktičnije su od nas. One imaju ovaj „problem“ sa nefsom koji se nikada ne gasi ali zahvaljujući tome što imaju i Ruh, one su u stanju svjesno podnijeti ogromnu žrtvu ako su našle muškarca kojeg žele zadržati. Ovo muž mora razumjeti jer mu je ovo Bogom dani mehanizam za ahiretski uspjeh.

Muž mora balansirati i pri tom balansiranju mora posvetiti dovoljno vremena svojoj ženi i kćerci kako bi mu one ostale odane i lojalne. Ulaganjem vremena u svoju porodicu rađa se ljubav tj Allah spušta ljubav u takvu porodicu. Spušta ljubav i bereket. Spušta se veza kojom se veže žena i kćerka a tu vezu ne može razbiti dedžal. On je poput psa koji laje ali koji je svezan. Jedino ako mu dovoljno blizu priđeš on te može povrijediti. Da bi se udaljio od njega, moraš uložiti u svoju vezu.

Dok su ti djeca mala ne smiješ ih ignorisati. Tvoj posao nije u firmi. Tvoj posao počinje kada se vratiš iz firme. Nema opravdanja umorom, željom da se odgleda utakmica, da se posjete jarani i slično. Tvoja porodica mora biti tvoj primarni posao. U firmu ideš samo da obezbjediš dovoljno dunjaluka kako biste imali normalan život. OK, neko radi teže neko lakše ali nemoj se sikirati u vezi toga. Žena to razumije i neće ti praviti problem, no ona će isto tako primjetiti ako počneš zabušavati onda kada joj možeš pokloniti svoje vrijeme.

Sve se vrti oko ulaganju vremena u porodicu. Oni ne traže kule i dvore. Traži njihov nefs ali tvoje uloženo vrijeme je jače od njihovog nefsa. Tvoja žena i tvoja kćerka će se vezati za tebe onda kada im pokažeš da ti je stalo do njih. Iznenadi ih nekim poklonom. Iznenadi ih nečim neobičnim. Nije bitno koliko imaš dunjaluka jer one to razumiju i one se same dobrovoljno vežu za tebe, ako osjete da im pružaš dovoljno pažnje. Planirajte zajedno dan. Razgovarajte. Planirajte izlet u prirodu. Planirajte bilo kakav zajednički aktivitet. Uloži vrijeme u planiranje jer žene vole planirati. Ako ne znaš, pusti ih da one planiraju ali im pruži podršku.

No ovdje se naša priča ne završava. Ulaganje vremena u porodicu i vezanje žena za sebe ima svoju mudrost i skriveni cilj. Kada te žena zavoli i kada dobiješ ženino poštovanje, onda ćeš joj olakšati borbu protiv nefsa. Tada ćeš vidjeti ljepotu ženskog imana u punom svom sjaju. Žena će vidjeti kako sve njene kolegice imaju stan na kredit, auto na kredit, kako kupuju nove tunike na kredit, nove cipelice i sl. Tim kolegicama nije bitno to što je na kredit, bitno je da one imaju to kod sebe. U današnjem dobu kada je rata stambenog kredita 400 KM i kada je jedna normalna porodica u stanju otplaćivati tu ratu kredita, imaćeš problema da ženu odgovoriš od istog.

Kako ženi i kćerci objasniti da kupovanje stvari na kredit nije u duhu islama? Kako joj objasniti da ti i dalje živiš pod kirijom iako imaš uslove da otplatiš tih 400 KM kredita, jer ne želiš izdati Allaha i Njegovog poslanika? Kako prenijeti islam na kćerku i objasniti joj da blud, droga, alkohol nije put muslimana? Moj recept je u jakoj porodici i ja hadis o vezanju tumačim tako da se žena treba vezati za muža i kćerka za oca, ali da je otac pokretač procesa vezivanja. Kada imaš ženu na svojoj strani, onda ti dedžal neće moći ništa ali ako ona zglajza… Samo je pitanje vremena kada ćeš otići u „islamsku banku“ i podići neislamski kredit da i ti imaš neko od prolaznih dobara. Samo je pitanje vremena kada ćeš početi tražiti fetve i olakšice za „svoju situaciju“.

Razgovaraj sa svojom kćerkom, razgovaraj sa svojom ženom. One vole zajedničko druženje. Pridruži im se i planirajte zajedničke izlete. Budi uz njih i budi im podrška. Izbaci ružne riječi prema njima i pomozi im u borbi protiv nefsa. Isplatiće vam se i na dunjaluku a ako Bog da i na ahiretu. Imaj razumjevanja prema njima i dozvoli im određeni dio dunjaluka. Neke stvari progledaj kroz prste jer ovo je doba biranja prioriteta. Dedžal je udario na ženu i dedžala prate žene. Čitav sistem je postavljen da ugađa ženskom nefsu i većina ih se prepustila sistemu. Zato će ih najviše biti u džehenemu kako nas obavještava Poslanik a.s. On kaže da mu je dat uvid u džehenem i da je tamo vidio najviše žena. To je zato što je ženski nefs po defaultu više vezan za dunjaluk i zadaća žena je da se bore protiv tog nefsa. No njihova nagrada ogleda se u jednom izlasku pred Allaha.

Muškarac je pošteđen stalno aktivnog nefsa ali mu je data zadaća da pravilno balansira između majke, žene, kćerke, posla, društva, džemata i sl. Zato će izlaziti pred Allaha za sebe ali i za svoje „stado“. Svaka od ovih komponenti traži njegovo vrijeme i muškarac mora razumjeti da najviše vremena mora posvetiti onima unutar porodice a posebno ženi i kćerci. U dobu kada ti odlazak u firmu oduzme najmanje 10 sata dnevno i kada ti za san treba osam sata, onih preostalih 6 sata MORAŠ ULOŽITI U SVOJU PORODICU. To je tvoja obaveza prema porodici u dobu dedžala. Došlo je vrijeme da se svako brine za sebe i svoju porodicu.

Da bi uspješno zaštitio porodicu od dedžalovih iskušenja moraš se dobro potruditi i shvatiti da tvoj posao počinje kada dođeš iz firme. Ako ne budeš tako postavio prioritete, pitanje je vremena kada ćeš dati doprinos statistici razvedenih osoba ili statistici dužnika bankama zbog podignutih kredita za ovo ili ono. Shvati da je došlo doba kada je rata kredita malkice skuplja od kirije za stan. Ovdje mnogi padaju na ispitu. Shvati da je stid, čast i moral naših djevojaka totalno obezvrijeđen. Tvoja kćerka u tebi vidi uzor i na osnovu tebe mjeri ostale muškarce. Otac je oduvijek bio mjerilo u očima ženske čeljadi. Shvati da žensko primjećuje kada druga žena kupi neki novi dio garderobe i shvati da i ona želi to imati. Shvati da žensko voli sigurnost i da joj je bliskost sa mužem temelj sigurnosti. Bahatost, ignoriranje, omalovažavanje i netrepeljivost su recept za tvoju propast.

Veži ženu za sebe kako ti je dedžal ne bi oteo. Ako ti je otme, ona će te povući za sobom i ti nećeš imati načina da se izvučeš. Konopac i radijator ne pomažu protiv dedžala, ali uloženo vrijeme, trud i dovoljno pažnje i te kako pomažu.

Portal Svjetlo Dunjaluka

Iznesite svoje mišljenje

Komentara