Press "Enter" to skip to content

Pojava Dedždžala: Najveće iskušenje na zemlji koje će se ikada pojaviti

Imran ibn Husajn, radijallahu anhu, prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao:

“Nema između stvaranja Adema pa sve do Smaka svijeta išta krupnije od Dedždžala“,

a u drugoj predaji stoji:

“Nema događaja (stvari) većeg od (pojave) Dedždžala.“ (Hadis bilježi imam Muslim)

Ibn Omer, radijallahu anhu, prenosi da je rekao: „Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, jednom stade pred ljude, pa se zahvali Allahu onako kako Njemu doliči, te spomenu Dedždžala kazavši: “Ja vas uistinu upozoravam na njega, i nije bilo poslanika a da nije upozorio svoj narod, ali ću vam reći o njemu nešto što nijedan poslanik nije rekao svome narodu – on je ćorav na jedno oko, a Allah sigurno nije ćorav.“ (Hadis bilježi imam Buhari)

En-Nevas ibn Sem’an, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Zar nema ništa, osim Dedždžala da se bojim za vas; ako izađe, a ja među vama, ja ću biti onaj koji će ispred njega za vas stati. A ako se pojavi, a ja nisam među vama, svaki je čovjek svoj zaštitnik, a Allah je moj zastupnik za svakog muslimana.“ (Hadis bilježi imam Muslim)

Iz knjige Kraj svijeta
Autor: Muhammed el–Arifi
Priprema i naslov: Menhedž
Klikni ovdje za ostale predznake Sudnjeg dana iz iste knjige

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *