Polemika između trojice da’ija i jednog sveštenika

Prošla su jedne prilike trojica da’ija pored naroda koji je obožavao vatru, pa su ih pozvali da jeruju u jednog jedinog Allaha i samo Njemu ibadet čine, međutim, narod to nije prihvatio. U tom je naišla vladareva vojska, uhapsila da’ije i, saznavši ko su, odvela ih direktno vladaru. Kad ih je vladar saslušao, ne mogavši se s njima sam nositi u razgovoru, pozva sveštenika da on sa njima vodi dijalog. Sveštenik reče da’ijama da će im postaviti nekoliko pitanja, a oni ga upitaše:“Ako ti odgovorimo na ta pitanja, hoćeš li prihvatiti našu vjeru“?! Sveštenik odgovori da hoće, a zatim započe sa pitanjima.

1. Šta je to što Allah ne poznaje?
2. Šta Allah traži od svojih robova?
3. Šta je to što Allah nema u svojim riznicama?
4. Šta je to što čovjek ima, a Allah nema?
5. Šta je to što je Allah sebi zabranio?

Na to jedan od da’ija reče da će on odgovoriti na pitanja i započe:

1. Ono što Allah ne poznaje je širk u Njegovoj apsolutnoj vlasti:“ Zar da Njemu druge smatraju ravnim? Reci: “Opišite ih!” Zar vi hoćete da Njega učite, kao da On ne zna šta ima na Zemlji, ili ih vi samo tako nazivate“? (ar-Ra’d, 33.ajet). Dakle, Njemu nije poznat suparnik u vlasti!

2. Ono što Allah traži od svojih robova je zajam:“ Ako Allahu drage volje zajam date, On će vam ga mnogostruko vratiti i oprostiće vam, jer Allah je neizmjerno darežljiv i blag“. (at-Tagabun, 17. ajet).

3. Ono čega nema u Allahovim rznicama je siromaštvo, jer Njegove su riznice prepune, dijeli kome i koliko hoće.

4. Ono što ima čovjek, a nema Allah su žena i djeca! Allah je od svega toga čist.

5. Ono što je Allah sebi zabranio je zulum (nepravda)!

Saslušavši to, sveštenik zaplaka i kroz suze potvrdi istinitost odgovora koje je čuo, a zatim nastavi:“To je zaista istinska vjera! Kako da prihvatim vašu vjeru“? Vladar ga krišom i prijekorno pogleda, ali se on ne osvrnu na to. Da’ija mu reče:“Reci la ilahe illallah Muhammedun resulullah“! Sveštenik sa suzama u očima izgovori riječi šehadeta, a za njim svi u glas ponoviše isto.

Portal Svjetlo Dunjaluka

Iznesite svoje mišljenje

Komentara