Press "Enter" to skip to content

POLITIČAR U BIH: “IZBACIMO VJERONAUKU IZ OBRAZOVNOG SISTEMA BIH! U PROTIVNOM ĆE RAT ZAPOČETI HODŽE I POPOVI…”

Sve ću učiniti da aktiviram ili reaktiviram inicijativu pred nadležnim sudovima, pa i Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine, kako bi se etnička i moralna diskriminacija, te konfesionalna dogma “vjeruj – ne pitaj” istjerala iz obrazovno-vaspitnog procesa u našoj državi!

U jeku najnovijih nacionalističkih ispada koji su procurili u javnost, a posebno onih od strane vjerskih službenika, oglasio se predsjednik banjalučkog SDP-a BiH Aleksandar Vuković i najavio svoj prvi potez u cilju uspostavljanja istinske sekularne države Bosne i Hercegovine.

Takva je BiH po ustavu, ali ne i u stvarnosti, te Vuković predlaže sljedeće:

Bosna i Hercegovina mora biti sekularna država!

Svjedoci smo svakodnevnog sinhronizovanog, koordinisanog i odlično organizovanog cirkusa vjerskih oratora, a u svrhu tipovanog političkog cilja!

Prvi korak, izbaciti vjeronauku iz obrazovnog sistema Bosne i Hercegovine!

I dok su nam u 21. vijeku krucijalna nastavna sredstva kreda i spužva, imamo više računara i softvera u voznom parku vjerskih vođa nego u svim učionicama Bosne i Hercegovine!

Lično, sve ću učiniti da aktiviram ili reaktiviram inicijativu pred nadležnim sudovima, pa i Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine, kako bi se etnička i moralna diskriminacija, te konfesionalna dogma “vjeruj – ne pitaj” istjerala iz obrazovno-vaspitnog procesa u našoj državi!

U protivnom će nam započeti rat hodže i popovi, nastaviće topovi, a završiće ga lopovi! – poručio je Vuković u komentaru na svom Facebook profilu.

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *