Press "Enter" to skip to content

PORODICI GADŽUN JE POTREBNA POMOĆ: UBILI SU NAM DIJETE, A DO PRAVDE NE MOŽEMO SAMI…

Porodici Gadžun je potrebna pomoć

Ubili su nam dijete, a do pravde ne možemo sami

Porodica Gadžun, osam mjeseci nakon smrti kćerke, malene Džene treba pomoć svih nas. Podsjetimo, dvoipogodišnja Džena Gadžun je 8. novembra 2021. operisana u privatnoj ordinaciji u Sarajevu, a kako su ranije ispričali roditelji djevojčice, rođena je sa spuštenim kapkom i operisana je prvi put prije godinu. Ta rana nije zarastala i zbog infekcije je morala biti ponovo i to hitno operisana.
Dogovorena je operacija u privatnoj klinici, a djevojčicu je operisala doktorica Nina Jovanović. Doktorica je roditeljima, kako su ranije ispričali, rekla da je sa operacijom oka sve prošlo uredu, ali da je prilikom buđenja iz anestezije, koju je radio dr. Suad Rožajac, došlo do komplikacija čiji uzrok “ne znaju”.

Nakon operacije djevojčica je pala u komu i hitno je prevezena u Klinički centar Univerziteta u Sarajevu, gdje su je u životu održavali aparati. Nakon nekoliko dana djevojčica je preminula. Inače, glavna tužiteljica Tužilaštva KS-a u aprilu je primila roditelje na razgovor, ali se od tada ništa značajno nije desilo.
Roditelji su danas uputili apel svim građanima koji im mogu finansijski pomoći u borbi za istinu i pravdu.

– Svi koji ste pisali i nudili pomoć od početka Dženine smrti znate da smo govorili da nam još uvijek nije potrebna pomoć jer smo čekali da vidimo šta će i kako uraditi nismo ništa mogli poduzeti. Tek sada je počela jedna velika borba, uradilo se mnogo toga iako nije ništa išlo javno jer je to pravilo koje moramo poštovati. Tek sada su počeli troškovi.
Svi koji ste uz nas i koji ste izrazili želju da pomognete u pravdi možete pomoći uplatom na naš broj žiro-računa koji služi samo za svrhu pravde. Akobogda kad se završi bit ćete javno obaviješteni o svemu i sa svim dokazima. Nažalost živimo u takvoj državi da moramo plaćati sve bez obzira da li smo mi ti koji smo oštećeni, naveli su iz porodice Gadžun.
Podsjećamo, vlasnik ordinacije u kojoj je izvršena operacija i u kojoj su se prema inspekcijskom nalazu nalazili aparati bez certifikata je Benjamin Bejtović koji je i član Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo. Na tu poziciju imenovala ga je Vlada Kantona Sarajevo kao visokopozicioniranog člana Naše stranke.
Tokom nadzora, nakon smrti Džene Gadžun, inspektorima je predočeno rješenje Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo kojim je dr. Jasmini Bejtović odobreno obavljanje privatne prakse u stomatoloskoj ordinaciji pod nazivom Privatna stomatoloska ordinacija Bejtović.
Djelatnost ordinacije je pružanje polivalentnih stomatoloških usluga iz oblasti opće stomatologije. U momentu nadzora utvrđeno je da je iznad ulaza u subjekt nadzora istaknut natpis Poliklinika Bejtović, a sa lijeve strane pored ulaza natpis Privatna stomatološka ordinacija Bejtović. Utvrđeno je da istaknuti naziv Poliklinika Bejtović nije u skladu sa naprijed navedenim rješenjem nadležnog Ministarstva zdravstva – naveli su iz Inspekcije, te dodali:

– lnspekcijskim nadzorom utvrđeno je da su prostor i kadar u ordinaciji u skladu sa zakonskim propisima, za odobrenu djelatnost prema rješenju Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo.
Istakli su iz KUIP-a da kada je u pitanju medicinsko-tehnička oprema nije predočen zaključen ugovor o servisiranju, kako je propisano članom 8 Pravilnika o uvjetima za obavljanje privatne prakse, grupne prakse, kao i uvjetima za obavljanje privatne prakse na osnovu posebnog ugovora sa zdravstvenorn ustanovorn (“Sl. novine FBiH”, broj 104/13, J 6/ J 4 i 66/ J 5).
Izvršen je uvid u protokol bolesnika, te je konstatovano da je vođen nepotpuno, a pojedine zdravstvene usluge nisu propisno ovjerene pečatom i potpisom ordinarijusa. U trenutku nadzora, dr. Jasminu i Benjamina Bejtovića inspektori su upoznali da imaju saznanja o sačinjenom ugovoru između Privatne oftalmološke ordinacije Dr. Halimić, Privatne ordinacije za anesteziju i terapiju bola “Prim. dr. Suad Rožajac” i PSO “Bejtović” od 1. oktobra 2020.

Navedenim ugovorom u članu 5 navedeno je:

– Zakupodavac (PSO “Bejtović”) obavezao se da osigura potreban prostor / operacionu salu, termokauter-bipolar i monopoiar, sanger-aspirator / i anesteziološku opremu kao i potrošni materijal neophodan za kvalitetno obavljanje obaveza preuzetih od izvršioca usluge (Privatne ordinacije za anesteziju i terapiju bola “Prim. dr. Suad Rožajac”). Zakupodavac se obavezuje da će redovno servisirati i atestirati anesteziološku opremu.
Inspektori su upoznali imenovana lica, da u momentu vršenja inspekcijskog nadzora 12. novembra 2021. godine u Privatnoj ordinaciji za anesteziju i terapiju bola “Prim. dr. Suad Rožajac” inspektorima nije predočena dokumentacija o opremi koja je predmet gore navedenog ugovora.
– Navedeni ugovor su ugovarali i potpisivali dr. Benjamin Bejtović, dr. Jasmina Halimić i dr. Suad Rožajac i nemam više komentara, kazala je tada dr. Jasmina Bejtović očitujući se na zapisnik.

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *