Poslije Jedžudža i Medžudža neće biti ubijanja

Nakon što Allah uništi Jedžudž i Medžudž ostat će samo vjernici, a blagostanje i dobronamjernost bit će rasprostranjeni. Njihova srca bit će čista, i neće biti ni borbe ni rata. Prenosi se da je Selema b. Nufejl, r.a., rekao: ” Dok smo sjedili s Poslanikom, s.a.v.s., čovjek mu priđe i reče: ‘O Božiji Poslaniče, konji su zanemareni, a oružje je odloženo. Neki ljudi govore da nema više borbi i da je rat prekinut. ‘On, Muhammed, s.a.v.s., odgovori: ‘Oni lažu. Nastupilo je vrijeme za borbu. Dio mog ummeta nastavit će se boriti u ime Allaha, i neće im nauditi oni koji im se suprostave. Allah će dati da se jedan dio odmetne od njih, tako da oni koji se bore u ime Allaha dobiju nadoknadu za njih, i borit će se sve do Smaka svijeta. Rat neće prestati sve do pojave Jedžudža i Medžudža.”‘ ( Bilježe En-Nesai u djelu Es-Sunenul-kubra i Et-Taberani u El-Kebiru. Sličan hadis bilježe Ahmed i En-Nesai, a El-Albani u djelu Es-Silsila es-sahiha ovaj hadis ocjenjuje vjerodostojnim, br.1935.)

Dr. Muhammed B. ‘Abdurrahman El-‘Arifi – Smak Svijeta

svjetlo-dunjaluka.com

Portal Svjetlo Dunjaluka

Iznesite svoje mišljenje

Komentara