POSLIJE VELIKE BITKE ARMAGEDDON OVO ĆE SE DEŠAVATI

“Zatim ćete se boriti protiv Vizantije (kršćana Amerike i Evrope), pa će Allah dati da bude osvojena.” To je Krvavi boj. To je jedan od najžešćih ratova ikada vođenih. Počet će dolaskom Vizantijaca, devet
mjeseci nakon bitke Armageddon. Vizantijski vladari će se tajno organizovati i doći će sa ogromnom vojskom čij i će broj biti oko milion vojnika. Muhammed, s.a.v.s, tu vojsku opisuje riječima: “Doći će vam sa osamdeset zastava, a ispod svake dvanaest hiljada.”

Tok bitke, mjesto njenog odvijanja i rezultati

Imam Muslim bilježi hadis od Ehu Hurejre u kojem se kaže: “Neće nastupiti Smak svijeta dok Vizantijci ne dođu u mjesto Al-Ea’mak ili Dabik. U susret njima će krenuti vojska iz Medine koja će biti najbolja vojska u to vrijeme. Kada se poredaju u safove, Vizantijci će reći: ‘Pustite nas i one koji su nas psovali da se borimo.’ Muslimani će odgovoriti: ‘Ne, tako nam Allaha nećemo ostaviti našu braću da se vi borite protiv njih!’

Nastupit će bitka u kojoj će se povući trećina muslimanske vojske. Allah im neće nikada oprostiti. Druga trećina će izginuti, a treća će pobijediti. Oni neće biti iskušani smutnjom i osvojit će Konstantinopolj. Kada uđu u njega, objesit ć e sablje o drveće i djeliti ratni plijen. Tada će šejtan uzviknuti: ‘Mesih (Dedžal) je izašao i u vašim je kućama!‘ To će biti laž ! Muslimani će se vratiti u Šam i tada će se on pojaviti. Kada se budu redali u safove i pripremali za boj, proučiće se ikamet za namaz, tada će se spustit Isa, a.s, i povesti muslimane. Kada ga ugleda Allahov neprijatelj , topit će se kao što se so u vodi topi. Da ga pusti sav bi se istopio i tako uništen bio, ali on će ga svojom rukom ubiti i pokazati njegovu krv na vrhu koplja.” Bilježi Muslim u djelu El-Fiten ve išralus-Sa’a

U detaljnijem pojašnjenju događaja bitke Muhammed, s.a.v.s, kaže: “Borba će biti jako teška, pa će muslimani poslati svoje najbolje jedinice koje se ne vraćaju osim kao pobjednici. Borit će se do noći kada će ratni plijen uzeti i jedni i drugi, ali pobjednika neće biti. Čitava jedinica će izginuti. Drugog dana će muslimani poslati svoju drugu jedinicu, koja se ne vraća osim kao pobjednik. Borit će se do noći, kada će uzeti ratni plijen, ali pobjednika neće biti. Čitava jedinica će izginuti. Treći dan će muslimani poslati odabranu vojsku, koja se ne vraća osim kao pobjednik.

Borit će se do noći kada će zadobiti ratni plijen, a čitava jedinica će izginuti. Kada bude četvrti dan, na neprijatelja će nasrnuti ostali muslimani, pa će Allah učiniti da Vizantijci budu poraženi tako da će ljudi pričati o, do tada, neviđenom porazu. Kada ptica bude nadlijetala mjesto odvijanja bitke i vidi poraz vizantijske vojske, past će mrtva. Nakon bitke ljudi će se vraćati svojim porodicama i od porodice iz koje je sto boraca otišlo u boj , vratit će se samo jedan koji je preživio. Pa kojem plijenu da se raduje, ili koje naslijeđe da dijeli?” Bilježi Muslim.

Portal Svjetlo Dunjaluka

Iznesite svoje mišljenje

Komentara