Posljednji čovjek koji će ući u Džennet

Od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi se da je rekao: “Neki ljudi su upitali Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: Da li ćemo vidjeti na Sudnjem danu našeg Gospodara? Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je tada upitao: Da li se gurate u noći kada vidite puni mjesec ili da li se sporite u vezi s njegovim viđenjem? Odgovorili su: Ne guramo, tj. ne sporimo se o tome, Allahov Poslaniče. Da li se gurate ili sporite kada gledate Sunce kada je nebo vedro? Rekoše: Ne! Reče: Tako će te vidjeti Allaha na Sudnjem danu. Allah će na Sudnjem danu sakupiti ljude i reći: Ko bude obožavao nekoga drugog (mimo Allaha) neka ga sad slijedi. Pa će ko bude obožavao Sunce, slijediti ga, ko bude obožavao Mjesec slijedit će ga, ko bude obožavao šejtana slijedit će ga. Nakon toga će na pozornici ostati samo ovaj ummet u kojem će biti licemjeri. Tada će im doći Allah, Subhanehu ve te’ala, ali u liku koji ne poznaju. Reći će im: Ja sam vas Gospodar. Odgovoriće: Utječemo se Allahu od tebe. Mi ćemo ostati na ovom mjestu sve dok ne dođe naš Gospodar. Kada On dođe mi ćemo ga prepoznati. Poslije toga će im Allah doći u liku u koji poznaju pa će im reći: Ja sam vaš Gospodar. Reći će: Ti si naš Gospodar i slijedit će Ga. Tada će se postaviti Sirat-ćuprija iznad Džehennema. Ja i moj ummet ćemo biti prvi koji će je preći. Tada niko ništa neće govoriti, osim poslanika. Njihova dova će tog dana biti: Allahu moj, spasi, spasi! U Džehennemu su željezne kuke kao veliko trnje drveta zvanog s’adan. Jeste li vidjeli drvo s’adan? Jesmo Allahov Poslaniče – odgovorili su. Rekao je: Te kuke su kao trnje s’adanovo, ali njihovu veličinu ne zna niko osim Allaha. Povlačit će ljude prema njihovim djelima. Od njih će biti vjernik kojeg će njegova djela zaštiti a i oni koji će kaznu okusiti pa se spasiti. Kada Allah zavrsi obračun s ljudima i htjedne da Svojom milošću izvede iz Vatre svakog ko nije učinio širk i kome želi da se smiluje. One koji su izgovarali La ilahe illAllah meleki će prepoznati u Vatri. Prepoznaće ih po tragovima sedžde jer će Vatra sagorjeti sve osim tragova sedžde. Izaći će iz vatre spaljeni i izgoreni. Na njih će se tada posuti voda života pa će im izrasti tijela kao što sjemenka klija iz nanosa bujice. Nakon toga će Allah konačno zavrsiti obračun s ljudima. Ostaće jedan čovjek okrenut svojim licem prema Vatri. To će biti posljedni Džennetlija (poslednji koji će ući u Džennet). On će reći: Gospodaru, udalji moje lice od Vatre jer me je uistinu njen vjetar zatrovao, urezilio i upropastio a njen plamen, sagorjevanje i vrućina su me spalili. Zatim će moliti Allaha, koliko to Allah htjedne. Nakon toga će Uzvišeni Allah, Subhanehu ve te’ala, reći: Ako udovoljim tvojoj molbi hoćeš li obećati da nećeš tražiti ništa drugo?

Tada će čovjek reći: Obećavam da neću tražiti ništa drugo. Dat će Allahu ugovore i obećanja koliko Allah bude htio pa će mu udaljiti lice od Vatre. Kada se čovjek nakon toga okrene Džennetu i ugleda ga, zašutjet će, koliko to Allah htjedne a zatim će reći: Gospodaru približi me do Džennetski vrata. Allah će ga tada upitati: Zar ti nisam dao sve sto si tražio i zar mi nisi obećao da nećeš ništa više tražiti od onoga sto sam ti dao. Jadan li si, čovječe, koliko li si samo vjeroloman! Čovjek će reći: Gospodaru – pa će se umiljavati Allahu sve dok mu Allah ne rekne: Obećavaš li Mi, ako ti to dadnem, da više ništa nećeš tražiti? Reći će: Neću, tako mi Tvoje veličanstvenosti. Allah će i tada udovoljiti njegovoj molbi i dovešće ga do Džennetski vrata. Kada dođe do Džennetski vrata, otvoriće mu se Džennet pa će vidjeti njegove ljepote i uživanja. Tada će zašutjeti, koliko Allah htjedne a zatim će reći: Gospodaru uvedi me u Džennet! Allah će mu tada reći: Zar se nisi obavezao i dao obećanje da nećeš ništa više tražiti nakon onoga što sam ti dao? Jadan li si, čovječe, koliko si samo vjeroloman. Čovjek će tada reći: Gospodaru, ne učini da budem najnesretniji čovjek! Neprestano će moliti Allaha sve dok mu se Allah ne nasmije. Kada mu se Allah nasmije reći će: Uđi u Džennet! Kada uđe u Džennet, Allah će mu reći: Poželi šta želiš?! Tražit će od Allaha i izražavaće svoje želje tako da će ga Allah podsjecati na određene blagodati. Kada prestanu njegove želje, Allah će mu reći: Sve što si poželio imaćeš i još toliko.” Ata b. Jezid kaže: “Ebu Seid el-Hudri je sjedio ne reagujući na hadis koji je prenio Ebu Hurejre. Kada je Ebu Hurejre citirao da je Uzvišeni Allah, Subhanehu ve te’ala, rekao spomenutom čovjeku u hadisu ‘i još toliko’ Ebu Se’id je rekao: I još toliko deset puta, Ebu Hurejre. Ebu Hurejre je rekao: Ja sam zapamtio samo ‘imaćeš to’ ili ‘i još toliko’ – Ebu Seid je rekao: Svjedočim da sam zapamtio od Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, njegov govor: ‘imaćeš to i još deset puta toliko.’ Ebu Hurejre je rekao: ‘To će biti poslednji čovjek koji će ući u Džennet!’” (Imam Muslim)

Portal Svjetlo Dunjaluka

Iznesite svoje mišljenje

Komentara