Poslušajte prelijepo učenje Kur’ana svršenika cazinske Medrese, Abdullaha Tričića (VIDEO)

Abdullah, rođen 1993. godine, je iz Debeljaka i svršenik je Medrese “Džemaluddin Čaušević” u Cazinu. Trenutno je na fakultetu Da’we pri Islamskom Univerzitetu u Medini.

Bio je učesnik takmičenja učača Kur’ana u Zagrebu, a video ima prijevod značenja Kur’ana na bosanskom i još 5 jezika.

Rekao je Uzvišeni: “A srca se zaista smiruju kada se Allah spomene!” (Er-Ra’d, 28)

cazin.net

Portal Svjetlo Dunjaluka

Iznesite svoje mišljenje

Komentara