Post štiti vjernika od svega što mu štetu nanosi | Zadah iz usta postača Allahu je prijatniji od mirisa miska

  • Post štiti vjernika od svega što mu štetu nanosi

Imam Nesai je zabilježio od Osmana ibn Ebu el-Asa,radijallahu anhu, da je rekao: “Čuo sam Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem da je rekao: “Post je štit, kao štit nekog od vas u borbi”
U Musnedu Imama Ahmeda, u drugoj verziji ovog hadisa stoji :“Post je zaštita i zaštićena tvrđava od vatre. ” (Abdullah Siradžuddin, rahimehullah, nakon što je naveo ovaj hadis zapisao je: “Lanac prenosilaca je dobar.”)

  • Zadah iz usta postača Allahu je prijatniji od mirisa miska

Nesai je zabilježio od Aiše, radijallahu anha, da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem rekao: “Post je štit od vatre, pa ko osvane posteći neka se ne ponaša nepristojno toga dana, a u slučaju da se neko prema njemu tako ponaša, neka ga ne vrijeđa niti psuje, nego neka kaže: “Ja sam postač.” Tako mi Onoga u Čijoj je ruci Muhammedov život, zadah iz usta postača Allahu je prijatniji od mirisa miska.” (Nesai)

Iz knjige: Ramazan u svijetlu tefsira, hadisa i fikha | Zehrudin Junuzović

Priprema i obrada: Svjetlo Dunjaluka Portal

Portal Svjetlo Dunjaluka

Iznesite svoje mišljenje

Komentara