Press "Enter" to skip to content

Predznak Sudnjeg dana: Mnoštvo zemljotresa

Mnoštvo zemljotresa prije Sudnjeg dana podrazumijeva njihovu raširenost i učestalost. Nekada oni mogu biti milost u obliku iskušenja kojim Allah, tebareke ve te’ala, briše grijehe Svojim robovima, kao što je to kazano u hadisu koji prenosi Ebu Musa el-Eš’ari, radijallahu anhu, kada je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao:

line quotes

Moj ummet je ummet milosti, za njega nema kazne na ahiretu. Allah je učinio da mu kazna bude na ovome svijetu – ubistva, zemljotresi i smutnje.1

Zemljotresi su ponekad kazna ljudima, kada učeste s činjenjem nereda. Od Ebu Hurejre se prenosi da je Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, rekao:

“Neće nastupiti Čas sudnji dok ne nestane znanja i dok ne učeste zemljotresi.“2

A Abdullah ibn Havale el-­Ezedi, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao:

“O sine Havaletov, kada vidiš da se hilafet preselio do svete zemlje, tada su blizu zemljotresi, haos i ogromni događaji, a Čas sudnji toga dana bit će bliži ljudima, nego ova moja ruka od tvoje glave.“3

Iz knjige Kraj svijeta
Autor: Muhammed el–Arifi
Priprema i naslov: Menhedž

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *