Press "Enter" to skip to content

Predznak Sudnjeg dana: Ostavljanje odlaska na hadž u Mekku

Između događaj a pri kraju dunjaluka koji će biti posljedica smutnji i nestajanja vjere je i vrijeme kada niko neće hodočastiti Kabu radi hadža ili umre.

Ebu Se’id el-Hudri, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao:

line quotes

Neće nastupiti Čas sudnji dok se ne prestane hodočastiti Kaba.1

Ali ovaj predznak će biti jedan od potonjih, jer će i poslije pojave Jedžudža i Medžudža ljudi obavljati hadž, kao što se to prenosi u hadisu koji također prenosi Ebu Se’id el-Hudri: “Uistinu će se hodočastiti Kaba radi hadža i radi umre i nakon pojave Jedžudža i Medžudža.“2

Dakle riječi neće nastupiti Čas sudnji dok se ne prestane hodočastiti Kaba mogu značiti da će možda uslijed ratova i sukoba biti onemogućeno obavljanje hadža, pa kad se stvari normaliziraju, ponovo će se ići na hadž i na umru. A može i značiti da će biti ljudi koji će silom sprječavati da se obavlja hadž. Allah najbolje zna.

Iz knjige Kraj svijeta
Autor: Muhammed el–Arifi
Priprema i naslov: Menhedž

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *