Press "Enter" to skip to content

Predznak Sudnjeg dana: Uvećanje cijene mehra (vjenčanog dara)

Uvećanje cijene mehra (vjenčanog dara), po potom uvećanje cijene konja, po potom umanjenje

Zabilježeno je da je Haridže ibn es-Salt el-Burdžemi rekao:

“Izašli smo sa Abdullahom (do džamije) i zatekli imama na rukuu (u namazu), pa smo i mi učinili ruku i onda u tom položaju išli dok se nismo priključili safu klanjača. Utom je pored nas prošao neki čovjek i rekao: ‘Es-selamu alejkum, o Ebu Abdurrahmane!’ A on reče: ‘Allahu ekber, istinu je rekao Allah i Njegov Poslanik!’ Pa kad završismo namaz, rekosmo smo: ‘O Ebu Abdurrahmane, kao da te zabrinu selam ovog čovjeka (što prođe)?!’ ‘Jeste!’ – odgovori on i dodade: ‘Već je rečeno da je od predznaka Sudnjeg dana to da se džamije koriste kao prolazi, i to da čovjek selami čovjeka samo zato jer ga poznaje, i to da žena i čovjek zajedno učestvuju u trgovini, i to da porastu cijene mehra ženama i cijene konja, pa potom da se smanje i više nikada ne povećaju’.“1

Iz knjige Kraj svijeta
Autor: Muhammed el–Arifi
Priprema i naslov: Menhedž
Klikni ovdje za ostale predznake Sudnjeg dana iz iste knjige

Bilješka:

1 Bilježi Hakim, od Abdullaha ibn Mesuda, i kaže da je vjerodostojan. I bilježi Taberani preko El-‘Adae ibn Halida, a Hejsemi kaže da ima prenositelja koje ne poznaje.

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *