Predznak Sudnjeg dana/Uzimanje novca za učenje Kur´ana

Učenje Kur´ana je ibadet kojim osoba nastoji da se približi Allahu. Osnovni princip jete to da se ovaj čin ibadeta ne može koristiti za stjecanje ovosvjetskih koristi, jer njihova svrha je dobro onog svijeta i traženje spasa kod Allaha. Jedan od predznaka blizine Smaka svijeta jeste da će se pojaviti ljudi koji će učiti Kur´an lijepim glasom, na posebnim skupovima i okupljanjima i koji će to učenje naplaćivati.

Imran b. Husajn, r.a., veli da je jednom prilikom prolazio pored nekog čovjeka koji je nekoj skupini ljudi učio Kur´an i kada je zavrsio sa učenjem, tražio im je novac! Imran r.a., rekao je: „Svi pripadamo Allahu i svi ćemo se Njemu vratiti.“ Čuo sam Božijeg Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da je rekao:

„Ko god uči Kur´an neka traži od Allaha nagradu; doći će narod koji će učiti Kur´an i tražiti od ljudi da im plate.“(Ahmed)

Džabir b. Abdullah, r.a., prenosi da je došao Božiji Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, dok su učili Kur´an a među njima su bili beduini i nearapi. Poslanik im reče:

„Učite, sve je uredu. Doći će ljudi koji će uljepšavati svoje učenje kao da izlažu lijepo posuđe. Požurivat će (da dobiju nagradu za to), a neće odgađati (za onaj svijet).“(Ebu Davud)

Izvor: Smak svijeta veliki i mali predznaci Sudnjeg dana (El-´Arifi)

Putem Islama

Portal Svjetlo Dunjaluka

Iznesite svoje mišljenje

Komentara