Press "Enter" to skip to content

Preznaci Smaka svijeta: Izobličavanje ljudskih likova

Izobličavanje ljudskih likova

Navedeni predznak predstavlja oblik kazne koji će snaći pojedine ljude pri kraju dunjaluka, shodno onome što prenosi Imran ibn Husajn, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao:

“U ovom ummetu desit će se khasf1(pojava da zemlja guta ljude) i meskh2(izobličavanje ljudskih likova) i qazf3(sručivanje kamenja iz nebesa).” Neko od ashaba je upitao: “O Allahov Poslaniče, a kada to?” A Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je odgovorio: “Kada se pojave pjevačice i muzički instrumenti!”4

I zaista, kad ljudi prestanu savjetovati i upućivati na dobro, a odvraćati od nevaljalog, pojave se i prošire zabranjene stvari i harami, pa se tako i približi kazna. Tako Aiša, radijallahu anha, prenosi naredni hadis u kojem Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: “Bit će pri kraju ovog ummeta khasf (pojava da zemlja guta ljude) i meskh (izobličavanje ljudskih likova) i qazf (sručivanje kamenja iz nebesa).” Aiša, radijallahu anhu, je na to upitala: “O Allahov Poslaniče, zar ćemo biti kažnjeni, a među nama ima i dobrih ljudi!?” A Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, odgovori: “Da, kada se pojavi pokvarenost!”7

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *