Priča o Tatarima i njihovom primanju islama

Priredio: Abdusamed Nasuf Bušatlić

U toku invazije Tatara na muslimanske zemlje, mnogi Tatari imali su priliku izbliza upoznati islam, kroz njegovu praktičnu primjenu od strane muslimana, ali i čitajući o temeljnim principima islamske vjere i morala. Uzvišeni Allah je htio da islam nađe mjesto u srcu jednog od vođa tzv. Zlatne horde (ogranak velikog tatarskog plemena po kojem je ime dobila i država koju su osnovali na području središnje Azije i istočne Evrope), koji je inače bio amidžić Hulagu-kana, odnosno brat tatarskog vođe Batu-kana. Imao je nadimak Berke, a islam je primio 650. h.g., odnosno 1252. godine po Isau, a.s. Berke je 652. h.g., preuzeo vođstvo nad plemenom Zlatna horda i dobio je ime Berke-kan.

Ovo pleme bilo je gotovo nezavisno od tatarske države i kontrolisalo je područje koje se nalazi sjeverno od Kaspijskog jezera. Nakon primanja islama od strane Berke-kana, mnoštvo njegovih saplemenika primilo je islam, što je doista čudno uzme li se u obzir da je njihovo primanje islama bilo prije velike bitke Ain Džalut, kada su Tatari imali potpunu vlast nad muslimanima u osvojenim područjima, i to je jedan od rijetkih primjera u povijesti da osvajač primi vjeru onih čiju zemlju je osvojio i koji su pod njegovom vlašću.

Zatim je došlo do velike bitke kod Ain Džaluta (1260. god.), u kojoj je Sejfudin Kutuz porazio Tatare. Nakon te bitke većina pripadnika plemena Zlatna horda primili su islam i ujedinili se sa Zahirom Baybarsom protiv Hulagu-kana.

Važno je napomenuti da ostaci (potomci) plemena Zlatna horda i dalje postoje i nastanjeni su na Krimu, te u gradovima Kazanu i Astrahanu.

saff.ba

Portal Svjetlo Dunjaluka

Iznesite svoje mišljenje

Komentara