Prije intimnog odnosa treba proučiti ovu dovu

Prije spolnog odnosa treba proučiti dovu: ”Bismillahi, Allahumme dženibneš-šejtane ve dženibiš-šejtane ma razektena”

Ova dova spomenuta je u hadisu Ibn Abbasa, r.a., da je Muhammed a.s. rekao: ”Kada bi neko od vas prije spolnog odnosa kazao: ‘Bismillahi, Allahumme dženibneš-šejtane ve dženibiš-šejtane ma razektena’ (Bismillahi, Gospodaru sačuvaj nas od šejtana, i sačuvaj od šejtana ono čime nas opskrbiš), pa ako se iz tog odnosa rodi dijete, nikada mu šejtan neće moći nauditi.” (Buharija i Muslim)

Ova dova propisana je muškarcima da je uče prije spolnog odnosa, ali ne postoji prepreka da i supruga uči spomenutu dovu.

Portal Svjetlo Dunjaluka

Iznesite svoje mišljenje

Komentara