Prijevozna sredstva stanovnika Dženneta

Tirmizija bilježi predaju Sulejmana b.Burejde,koji od svog oca prenosi da je neki čovjek upitao Vjerovjesnika sallallahu alejhi ve sellem: “Allahov poslanoče,hoće li u  Džennetu biti konja?’ On odgovori: ‘ Zar ti ne bi bilo drago da te Allah uvede u Džennet i,kada poželiš,da te ponese konj od crvenog safira,koji će te u Džennetu na svojim krilima odnijeti gdje hoćeš?!’  Jedan drugi čovjek ga je upitao: ‘Allahov poslaniče,hoće li u Džennetu biti deva?’  Tada nije odgovorio ono što je odgovorio onom prvom,nego je rekao: ‘Ako te Allah uvede u Džennet,u njemu ćeš imati ono što ti duša poželi,i ono što ti za oko zapadne.”

Kazivao nam je Muhamed b.Ismail b. Semre el- Ahmesi predaju od Ebu Ejuba u kojoj stoji da je neki beduin došao kod Poslanika a.s., i rekao:”
Allahov poslaniče,ja volim konje.Hoće li u  Džennetu biti konja?’ Allahov poslanik a.s. reče: ‘Kada uđeš u Džennet dobit ćeš konja od safira,koji će imati krila,pa će te odnijeti gdje god budeš želio(Tirmizi)  Tirmizija kaže da sened ovog hadisa nije jak,a neki čak tvrde da je ovo čak i munker hadis. Tirmizija smatra da je ovaj hadis pouzdaniji od hadisa kojeg prenosi El-Mesudi.

Ovaj hadis bilježi Ebu-Neim od Alkame, i od Ebu Saliha,odnosno Ebu Hurejre,koji kaže da je neki beduin rekao: “Allahov poslaniče,hoće li u Džennetu biti deva? Poslanik odgovori: ‘ O beduine,ako te Allah uvede u Džennet,imat ćeš što ti duša poželi,i što ti se oku dopadne.'”
On ga također bilježi i sa drugim senedom,od Ebu Hurejre,koji kaže da je Allahov poslanik a.s.,spomenuo Džennet i rekao:” Firdevs je najuzvišenije mjesto u Džennetu,i najprostranije.Odatle izviru džennetske rijeke,i tu će na Sudnjem danu biti postavljen Arš.’ Tada ustade jedan čovjek i reče: ‘Allahov poslaniče,ja mnogo volim konje.Hoće li u Džennetu biti konja?’ On odgovori: ‘Da.Tako mi Onoga u Čijoj je moći moj život,u Džennetu će biti živahnih konja i deva,koji će brzo hitati kroz Džennetsko lišće. Džennetlije će posjećivati jedni druge kad god požele.’ Tada ustade jedan drugi čovjek i reče:’Allahov poslaniče ja volim deve.'”

Ebu Ne’im bilježi predaju u kojoj stoji da je Vjerovjesnik a.s,rekao: “U Džennetu će se  stanovnici međusobno  posjećivati,na bijelim čistokrvnim konjima,koji su poput safira,a u Džennetu neće biti životinja osim deva i konja.”

Ebu Šejh bilježi hadis Džabira b.Abdullaha,u kojem stoji da je Vjerovjesnik a.s.,rekao: “Kada stanovnici Dženneta uđu u njega doći će im konji od crvenog safira,koji ne mokre i ne obavljaju veliku nuždu. Uzjahat će ih,a oni će ih,na krilima nositi gdje požele. Kada im se njihov Gospodar pokaže,oni će pasti ničice na sedždu,a Silni će im reći:” Dižite glave,ovo nije dan kada se radi,ovo je dan kada ćete uživati i biti počašćeni.” Podići će svoje glave,a Allah će tada na njih spustiti mirisnu kišu.Kada prođu pored gustiša  od  miska,Allah će dati da na gustiš puhne vjetar i divni miris će ih zapuhnuti,tako da će im kose biti razbarušene i sive od prašine kada se vrate svojim kućama.”

Abdullah b. el-Mubarek veli:” Kazivao nam je Humamm,od Katade,da je Abdullah b. Amr rekao: ‘ U Džennetu imaju čistokrvni konji plemenite rase.”’

Izvor: “Vodič ka Džennetu”

Portal Svjetlo Dunjaluka

Iznesite svoje mišljenje

Komentara