Press "Enter" to skip to content

Pročitajte šta se desi ako proučite deset puta suru Ihlas (Kul huvallahu ehad)

Ihlas
Kul huvallahu ehad
Allahu-ssamed
Lem jelid ve lem juled
ve lem jekun-lehu kufuven ehad.

Prevod: Reci:”On, Allah, Jedan je!
Allah je utočiste svakome!
nije rodio, nit’ je rodjen!
I niko mu ravan nije!”

Od Muaza b Enesa El Džuhenija, r.a., prenosi se da je Poslanik, saws, rekao: ” Ko prouči Kul-huvallahu ehad deset puta, Allah će mu u Džennetu sagraditi dvorac.” Kada je čuo ove riječi Omer, r.a., kojem je…Džennet bio obećan još za vrijeme Poslanikovog, saws, života, upitao je: “Hoćemo li povećavati broj svojih dvoraca u džennetu, o Božiji Poslaniče?”, a Poslanik, saws, mu odobri riječima: “Allah ima puno više i ljepše od toga.” (hadis bilježi Ahmed)“Ko prouči suru Ihlas (Kul huvallahu ehad), kao da je proučio trećinu Kur’ana.” (Ahmed) Jedne večeri dok je se Poslanik Muhammed, saws, vraćao sa vojskom iz jednog ratnog pohoda dodje mu melek Džibril, a.s., i reče: “O Muhammede, klanjaj dženazu tom i tom čovjeku, on je preselio u Medini.”

Poslaniku, saws, bi to čudno pa upita: “Zar mu muslimani u Medni nisu klanjali dženazu?” A melek Džibril odgovori: “Jesu, i njegovoj dženazi je prisustvovalo 70 hiljada meleka.”“A sta je taj čovjek uradio pa mu se zbog toga iskazuje tolika počast?” – upita Poslanik, saws. “Taj čovjek je i ležeći i sjedeći i stojeći učio suru Ihlas, i razmišljao o njenom značenju” – odgovori Džibril, a.s..

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *