Propis za onog koji je općio analno sa svojom ženom u toku Ramazana

Pitanje: U Ramazanu sam vjenčan i nisam se mogao odvojiti od svoje žene. Bio sam uz nju tijekom dana u Ramazanu ali bez intimnog odnosa, zatim iako sam bio veoma oprezan osjetio sam da sam prodro u njenu stražnjicu i ejakulirao. Kakav je propis ovoga?

Odgovor: Hvaljen neka je Allah!
Intimni odnos u ženinu stražnjicu spada u teške grijehe, što je Poslanik s.a.v.s. spomenuo zajedno sa odlaženjem kod vračara, što opisuje kao kufr. On (mir i blagoslov Allahov na njega) je rekao: “Ko god bude imao intimni odnos sa ženom koja ima menstruaciju, ili sa ženom u njenu stražnjicu, ili ode vračaru je porekao ono što je objavljeno Muhammedu (mir i blagoslov Allahov na njega).” Prenosi Tirmizi, 135; Ebu Davud, 3904; Ibn Madže, 639. klasificirano kao sahih od šejh El-Albanija u Saheeh al-Targheeb, 2433.
Poslanik (mir i blagoslov Allahov na njega) je prokleo onoga koji opći sa ženom u njenu stražnjicu i rekao je: “Proklet neka je onaj koji opći sa svojom ženom u njenu stražnjicu.” Prenosi Ebu Davud, 2162; klasificirano kao sahih od šejha El-Albanija u Saheeh al-Targheeb, 2432.
Ovaj hadis naznačuje da je haram općiti sa ženom u njenu stražnjicu.
Allah u Kur’anu kaže:
Žene vaše su njive vaše, i vi njivama vašim prilazite kako hoćete, a pripremite što i za duše svoje. I bojte se Allaha i znajte da ćete pred Njega stati. A ti obraduj prave vjernike! (2:223)
Muslimani trebaju nastojati da se boje Allaha i izbjegavati ono što je On zabranio, pogotovo u ovom mjesecu kad nam je Allah zapovijedio da postimo, tako da bi smo mogli postići pobožnost.
Allah kaže:
O vjernici! Propisuje vam se post, kao što je propisan onima prije vas, da biste se grijeha klonili (2:183)
A Allah zna najbolje.

Odgovorio: Šejh Muhammed Salih El-Munedžid|islamqa

Prijevod i obrada: svjetlo-dunjaluka.com

Portal Svjetlo Dunjaluka

Iznesite svoje mišljenje

Komentara