Radi čega je Uzvišeni Allah stvorio zvijezde?

Pitanje: Allah, dž. š., je stvorio zvijezde radi tri stvari. Koje su to tri stvari?
Odgovor: Zvijezde su stvorene iz tri razloga:
1- Stvorene su kao ukras nebesima. Allah, dž. š., kaže: “Mi smo vama najbliže nebo sjajnim zvijezdama ukrasili…”  (Al-Mulk, 5)
2- Stvorene su radi kamenovanja šejtana. Allah, dž. š., kaže: “… i učinili da vatra iz njih pogađa šejtane, …”  (Al-Mulk, 5)
3- Stvorene su kao znakovi za orijentaciju putnika na kopnu i na moru. Allah, dž. š., kaže: “i putokaze, a i po zvijezdama se oni upravljaju”. (An-Nahl, 16)
Iz fetvi i predavanja šejha Muhammeda ibn Saliha el-Usejmina

Portal Svjetlo Dunjaluka

Iznesite svoje mišljenje

Komentara