U VEĆINI SLUČAJEVA SIHIRBAZI NE MOGU IMATI DJECE, ZATO ŠTO SE U OPLODNJU UMJEŠA DŽINN I UBIJE PLOD PRIJE NJEGOVE ZRELOSTI.

 

Kako sihirbaz priziva džina? Sporazum se u većini slučajeva uspostavlja između sihirbaza i vođa džinskih plemena. Dotični vođa izdaje naređenje svome potčinjenom da služi sihirbazu i da mu bude poslušan u provedbi njegovih naređenja. Sihirbaz poduzima radnje da bi potčinio džina koji će mu vršiti usluge zla. Ako džin odbije poslušnost, sihirbaz pozove vođu plemena jednom vrstom čaranja kojom se veliča ovaj vođa i kojom od njega traži pomoć, a ne od Allaha. Tada ovaj vođa džin poduzima disciplinske mjere protiv neposlušnog džina i naređuje poslušnost sihirbazu idolopokloniku.

 

Naći ćemo da je veza između potčinjenog džina i sihirbaza vrlo često obavijena mržnjom i nepodnošljivošću. Također, često ćemo vidjeti kako džin uznemirava porodicu sihirbaza, njegovu djecu, imetak i drugo. Veoma često sihirbaz i sam bude uznemiravan, a da ne zna uzrok tome. To se događa u vidu glavobolje, nesanice, straha u toku noći i drugih sličnih pojava.

 

U većini slučajeva sihirbazi ne mogu imati djece zato što se u oplodnju umiješa džin i ubije plod prije njegove zrelosti. Ovo je veoma poznato među sihirbazima, tako da su neki od njih ostavili svoj sihr da bi se brinuli o svom porodu.

 

 

buzimljani.ba  /  www.novihorizonti.ba

Portal Svjetlo Dunjaluka

Iznesite svoje mišljenje

Komentara