Razgovor oca sa umrlom djevojčicom u snu

Kaze Ibn Qajjim:
“Jedna djevojčica je umrla od kuge pa ju je njen otac vidio u snu i rekao joj:”Kcerkice moja obavijesti me o Ahiretu.” Pa je rekla: “Stigli smo do strašnog mjesta, a bili smo znali, a nismo radili. Tako mi Allaha jedno
‘SUBHANALLAH’ ili jedan rekat na stranicama mojih djela mi je draze od dunjaluka i svega što je na njemu.”
Zaista je djevojčica rekla
veličanstven govor (bili smo znali a
nismo radili), međutim, mnogi od
nas ne razumiju šta se time
podrazumijeva.
Znali smo da ako kazemo
‘SUBHANALLAHI VE BI HAMDIHI’,
sto puta da ce nam biti oprošteni
grijesi kada bi bilo poput morske
pjene. (A prolazili su dani a da to
ne kazemo)
Znali smo da dva rekata duha
namaza mijenjaju 360 sadaku. (A
prolazili su dani za danima i nismo
ih klanjali)
Znali smo da onaj ko posti jedan dan dobrovoljno na Allahovom putu Allah ce od njegovog lica udaljiti
vatru sedamdeset godina.
Znali smo da onaj ko obiđe
bolesnika prati ga sedamdeset
meleka koji čine istigfar za
njega. (A nismo obilazili bolesnog)
Znali smo da onaj ko klanja
dzenazu i isprati je sve dok ne
bude ukopana ima dva ogromna
brda nagrade. (A prođu dani a ne
klanjamo nekome dzenazu)
Znali smo da onaj sagradi radi
Allaha mesdzid pa makar koliko je
ptičje gnijezdo Allah njemu sagradi kucu u Dzennetu. (A nismo se trudili u gradnji mesdzida pa makar sa malom svotom)
Znali smo da onaj ko se brine o
udovici i njenoj siromašnoj djeci je
poput mudzahida na Allahovom
putu, i kao onaj koji stalno posti, ili kao onaj ko klanja nocni namaz i ne spava.(A nismo učestvovali u
izdrzavanju udovice i njene djece)
Znali smo da onaj ko prouči jedan harf iz Kur’ana ima za njega desetostruku nagradu.(A
nismo vodili računa o njegovom
svakodnevnom čitanju)
Znali smo da je za primljen hadz nagrada Dzennet i da se nakon njega hadzija vraca bez grijeha kao na dan kada ga je majka rodila. (A nismo se trudili da ga obavimo iako smo imali mogucnosti)
Zaista je vrijeme da promijenimo
svoj zivot i da se pripremamo
najljepšom pripremom za dan
polaganja računa
(Dan u kojem ce
čovjek bjezati od svoga brata, i
svoje majke, i svoga
oca, i svoje supruge, i svoje djece.
Toga ce Dana svaki čovjek samo o
sebi brinuti)
*Abese 34-37*

Portal Svjetlo Dunjaluka

Iznesite svoje mišljenje

Komentara