Razgovor zvijeri i predmeta sa čovjekom

Od predznaka Sudnjeg dana je i razgovor zvijeri sa čovjekom, razgovor predmeta sa čovjekom.Obavijestiće čovjeka o onome što se desilo u njegovom odsustvu. Progovoriće pojedini dijelovi čovjeka. Tako će butine obavijestiti čovjeka o djelima njegove porodice u toku njegovog odsustvovanja.

U hadisu Ebu Hurejre stoji : “Napao je vuk stado i uzeo jednu ovcu. Čoban ga je slijedio i otrgnuo ovcu od njega. Potom se vuk popeo na obližnje brdašce, sjeo na stražnje šape pa rekao:’Otrgnuo si mi nafaku kojom me Allah opskrbio.’ Čovjek reče:’Tako mi Allaha, nisam vidio vuka da govori do danas.’”

Čudniji od toga je dolazak čovjeka u palmovik između dva izgorjela kamenjara (Misli se na Medinu, grad Poslanika), koji vas je precizno obavijestio o onom što je bilo i što će biti poslije vas – a čovjek je bio jedan od židova, čovjek sav u čudu ode Poslaniku, kaza mu šta se dogodilo, a Poslanik mu povjerova i reče: “Doista je to predznak Sudnjeg dana. Još malo pa čovjek neće izaći i vratiti se kući a da mu papuče i bič ne kažu šta je njegova porodica radila u njegovom odsustvu.” (Musned Ahmeda, 15/202-203, br.8049)

U Ahmedovoj predaji od Ebu Seida El Hudrija r.a. se spominje priča do riječi Resulullaha s.a.v.s.: “Istinu je rekao, tako mi Onog u čijoj ruci je moja duša, neće nastupiti Sudnji dan dok zvijeri ne propričaju sa ljudima, dok krajevi biča i kaiši papuča i butine ne kažu čovjeku šta je radila njegova porodica.” (Musned Ahmeda, 3/83-84)

Izvor: “Predznaci sudnjeg dana”

Autor: Dr. Yusuf ibn Abdullah ibn Yusuf Al-Wabil

Priredio: Namik.E.Galijašević

Obrada: islam-iman.com

Portal Svjetlo Dunjaluka

Iznesite svoje mišljenje

Komentara