RAZLIKA IZMEĐU KUĆE U KOJOJ SE ZIKRI I U KOJOJ SE NE ZIKRI

Putniče na Pravome Putu!
Onaj ko čini zikir i onaj ko ga ne čini nisu jednaki u pogledu hajra. Na isti način, istina je i da kuća u kojoj se spominje ime Allaha, dž.š., nije jednaka kući u kojoj se On ne spominje. I Muhammed, a.s., u hadisu kaže:
“Primjer kuće u kojoj se čini zikir i one u kojoj se ne čini je poput primjera živog i mrtvog” 
(Muslim, Ebu Musa).
Znači, kuća u kojoj se spominje ime Uzvišenog Allaha, dž.š., mjesto je pravog života,vrijednosti i fadileta. Kuća u kojoj nema zikrullaha mrtva je i bezvrjedna ruševina.Vrijednost svakog mjesta polazi od spominjanja imena Allaha, dž.š., u njemu.
Jusuf Tavasli – Velika zbirka dova

Portal Svjetlo Dunjaluka

Iznesite svoje mišljenje

Komentara