Press "Enter" to skip to content

“Rekao je Allahov Poslanik a.s.: “Neće nastupiti Sudnji dan sve dok ne učestaju zemljotresi.”

Možete li prokomentarisati ove hadise? I da li dolazi ovo vrijeme škrtosti i spas onih koji to nisu? U vremenu kada je posla sve manje i manje, te kako vrijeme prolazi sve veći broj ljudi ostaje bez posla.
Od Ebu Hurejre, r.a., se prenosi da je rekao: “Rekao je Allahov Poslanik a.s.: “Neće nastupiti Sudnji dan sve dok ne učestaju zemljotresi.” (Buhari)
Od Selamet ibn Nufejl es-Sekunija se prenosi da je rekao: “Sjedili smo kod Allahova Poslanika, a.s., kada je spomenuo hadis u kome stoji: “Pred Sudnji dan će se pojaviti velika smrtnost, nakon koje će uslijediti veliki broj zemljotresa.” (Musned Ahmed, 7/306)
Muhamed a.s., kaže: “Rad će se umanjiti, a povećat će se škrtost.” (Buhari, Muslim i Ebu Davud)
Od Ebu Hurejrea, r.a., se prenosi da je rekao: “Od preznaka Sudnjega dana jeste pojava velike škrtosti.” Isto se prenosi da je (on) rekao: Rekao je Allahov Poslanik, a.s: “Vrijeme će veoma brzo prolaziti, biće manje posla a na sve to će doć velika škrtost.”
Od Muavije se prenosi da je rekao: “Čuo sam Allahova Poslanika a.s., kada kaže: “Sve će biti teže i teže, a kod ljudi će se povećati samo škrtost.”
Inače, škrtost spada u veoma pokuđena i ružna svojstva, koja su u islamu zabranjena, garantujući siguran spas onome ko se sačuva škrtosti, kao što kaže Uzvišeni Allah u Kur’anu: “A oni koji budu sačuvani od škrtosti (gramizljivosti), biće ti koji će uspjeti.” (Et-Tegabun, 16)
Znam da sam postavio nekoliko pitanja, ali ako možete u ime Allaha dž.š. da odgovorite na njih pošto me ove teme (Imam Mehdijja, zemljotresi i ahiri zeman) puno zanimaju.
sellam

Na pitanje odgovara
Samir Beglerović
Odgovor
Već ste dovoljno prokomentirali ajete i hadise koje ste odabrali, tako da nemamo nešto mnogo više za dodati.
Tek bismo napomenuli da škrtost ne mora uvijek nužno doći u vremenu opće neimaštine. Naime, kako nas časni Kur’an obavještava, narodi Ad i Semud (sura XXVI, ajeti 123.-140.; i 141.-159.) bili su veoma bogati i moćni, ali su ipak ispoljavali škrtost prije svega u odanosti prema dragome Bogu.
Također, na osnovu realnosti postojanja savremenoga oružja ogromne razorne moći, postavja se pitanje da li je veliki broj zemljotresa danas u svijetu stvarno posljedica prirodnih događaja ili, pak, intervencija nekih država s moćnim naoružanjem. Stoga treba biti suzdržan pred preslobodnim kvalificiranjem naravi događaja u našem vremenu.
Znaci.ba

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *